Apie mus

LNTPA ISTORIJA

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociaciją įsteigė 26 juridiniai Lietuvos Respublikos asmenys, dirbantys nekilnojamojo turto srityje. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija. Pirmasis iniciatyvinis susirinkimas įvyko 2004 m. balandžio 6 d., o balandžio 15 d. nekilnojamojo turto plėtros kompanijos priėmė sprendimą steigti asociaciją. Steigėjai išrinko dešimties narių valdybą, kuri pradėjo įgyvendinti asociacijos narių iškeltus uždavinius. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministras 2004 m. rugpjūčio 16 d. leido Steigiamajai asociacijai savo pavadinime naudoti Lietuvos valstybės vardą. Asociacija Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota 2004 m. rugpjūčio 20 d. Aukščiausias asociacijos valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas. Dviejų metų laikotarpiui išrinkta dešimties narių valdyba nustato pagrindines asociacijos veiklos kryptis, skiria asociacijos direktorių.