Darbo grupės

Veiklos kryptis Pagrindinės temos, tikslai ir uždaviniai Pirmininkas
I. Teritorijų planavimo ir statybos teisėkūros – Naujas Teritorijų planavimo įstatymas
– Privalomasis profesinės rizikos civilinės atsakomybės draudimas
– Statybos įstatymo pakeitimai
– Kita
Arvydas Avulis
II. Privataus ir viešo sektoriaus partnerystės iniciatyvos (VPP) – Privataus sektoriaus iniciatyva siūlomų VPP projektų skatinimas
– ES lėšų panaudojimo galimybės VPP projektams
– Bendradarbiavimas su valdžios ir verslo institucijomis, tobulinant VPP procesą
– Šviečiamųjų VPP renginių organizavimas
– Kita
Juozas Zykus
III. Mokesčių sistemos ir monopolinių
įmonių įkainių
– Dalyvavimas vieningo ir visuotinio nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo koncepcijos rengime- Esamo LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimai:
* Faktiškai nenaudojamo gyvenamojo turto apmokestinimas NT mokesčiu;
* Turto savanoriško pervertinimo galimybės- Monopoliniai valstybės kontroliuojamų įmonių įkainiai:
* Notarinių paslaugų įkainiai, tvirtinami LR Teisingumo ministro;
* VĮ „Registrų centro“ monopolinių paslaugų įkainiai, tvirtinami LR Vyriausybės;
* Komercinių  VĮ „Registrų centro“ paslaugų įkainių atskyrimas
Kęstutis Kristinaitis
IV. Viešosios infrastruktūros plėtros – Gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros įstatymo koncepcija
– Prisijungimo prie inžinerinių tinklų tvarka Vilniaus m.
Vytas Zabilius
V. Inovacijų grupė – Savivaldybių municipalinio nuomojamo būsto fondo kūrimas
– Energetiškai saugių ir efektyvių būstų statyba
Domas Dargis