Tarptautinė veikla

FIABCI

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA), 2008 m. kovo mėnesį oficialiai priimta į tarptautinę nekilnojamojo turto profesionalus vienijančią federaciją – FIABCI (The International Real Estate Federation).  Narystei šioje organizacijoje pritarta LNTPA valdybos posėdyje šių metų pradžioje, o galutinės narystės sąlygos aptartos LNTPA prezidento Roberto Dargio ir FIABCI generalinio direktoriaus Bruno Crosby  susitikime, vykusiame parodos MIPIM 2008 metu Kanuose.

Komentuodamas narystės FIABCI reikšmę LNTPA nariams, valdybos narys Kęstutis Kristinaitis teigė, kad įsijungimas į tarptautinį tinklą suteiks LNTPA nariams naujas galimybes tiek vietinėje, tiek globalioje rinkoje. „Tarptautinė ekspertinė patirtis, kuri apima net 60 pasaulio šalių, vienija daugiau nei 100 asociacijų, veikiančių nekilnojamojo turto sektoriuje, suteiks galimybę LNTPA nariams užmegzti daugiau tarptautinių kontaktų, plėtoti projektus už Lietuvos, Baltijos regiono ribų, mokytis ir tobulinti žinias šiame sektoriuje. Taip pat skatins siekti naujų kokybės ir profesinės etikos standartų“, – teigia LNTPA valdybos narys Kęstutis Kristinaitis. „FIABCI labai vertina ir saugoja organizacijos reputaciją, turi patvirtintą tarptautinį etikos kodeksą, kurio gairių taip pat rekomenduoja laikytis asocijuotiems nariams“, – pabrėžė LNTPA atstovas.

FIABCI stebi, analizuoja vykstančius ekonominius procesus globalioje erdvėje ir stengiasi būti jų priešaky priimant  pažangiausius sprendimus, įtakojančius nekilnojamojo turto sektoriaus veiklą. FIABCI ne tik rūpinasi narių švietimu, mokymais, verslo galimybių plėtra, bet ir skiria daug dėmesio NT politikos formavimui, ryšiams su visuomene. Organizacija ypač didžiuojasi jai suteiktu specialiu nevyriausybinės organizacijos konsultanto statusu nekilnojamojo turto klausimais Jungtinėse Tautose (JT). Šiuo metu FIABCI nekilnojamojo turto teisių klausimais rengia  „Baltą knygą“ („White Paper“), kuri bus pristatyta JT ir bus svarbi FIABCI tolimesnės korporatyvinės politikos dalis. Organizacija aktyviai dirba siekiant supratimo, sutarimo ir darnos santykiuose tarp  vyriausybių, verslo ir nevyriausybinių organizacijų.

LNTPA narystė FIABCI  suteiks galimybę nariams prisistatyti  tarptautinio tinklo kataloguose, internetinėje svetainėje www.fiabci.org, jiems bus suteikta teisė išskirtinėmis nario sąlygomis dalyvauti FIABCI organizuojamuose tarptautiniuose renginiuose, reklamuoti save  FIABCI leidžiamuose leidiniuose Europoje ir kituose pasaulio regionuose, išskirtinėmis sąlygomis dalyvauti  rengiamuose specializuotuose mokymuose ir seminaruose.

 

IFHP Home

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija nuo 2013 metų balandžio tapo
Tarptautinės būsto ir planavimo federacijos nare (International Federation of Housing and Planning (IFHP).

IFHP – tai tarptautinė organizacija stebinti urbanizuotos aplinkos plėtros tendencijas ir nagrinėjanti susijusias problemas.

Organizaciją 1913 metais įkūrė architektas Evartas Culpinas (Ewart Culpin) remdamasis Ebenezero Hovardo (Ebenezer Howard) prezidentavimu, kuri yra puikiai žinomas dėl publikacijos „Rytojaus miestai – sodai“ (“Garden Cities of Tomorrow” 1898). Šis straipsnis tapo pagrindu „Miestų – sodų“ idėjos palaikymui miestų planavime.   IFHP  yra įsikūrusi Hagoje, Nyderlanduose. Dabartinis IFHP prezidentas – Flemingas Boreskovas (Flemming Borreskov).

Nuo pat įkūrimo pradžios IFHP varomoji jėga, tai troškimas gerinti fizinę aplinką, kuri supa žmones, kurioje jie gyvena. Ir toliau tesemi darbai siekiant šių tikslų, skatinama tinkamo planavimo praktika, kuri yra oriantuota įgyvenimo kokybės gerinimą.