Darnios plėtros akademija

Darnios plėtros akademija 2007 m. gruodžio 20 dieną Vilniaus Rotušėje buvo pasirašytas memorandumas dėl Darnios plėtros akademijos (DPA), kurią inicijavo Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, Aplinkos ministerija, VGTU, KTU rektoriai, VU Tarptautinio verslo mokykla, Lietuvos statybininkų asociacija ir Lietuvos Architektų sąjunga, steigimo. Susirinkusius pasveikino Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Seimo pirmininkas Viktoras Muntianas, Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas. Memorandumas
Memorandumas

Šalies vadovas Valdas Adamkus pasveikino iniciatyvą Lietuvoje kurti palankias sąlygas spartesnei šalies materialinės ir dvasinės gerovės plėtrai. Prezidentas pastebėjo, kad šis tikslas, kaip pats svarbiausias, yra įvardytas ir prieš penkerius metus patvirtintoje Valstybės ilgalaikės raidos strategijoje. Lietuvos vadovas apgailestavo, kad per tuos metus vis dar nėra išspręstos darniai plėtrai trukdančios problemos – žemės restitucijos ir tvarkymo klausimai. „Dar ir šiandien komplikuota plėtros planavimo sistema, stringančios viešosios infrastruktūros projektų įgyvendinimo procedūros supriešpriešina viešąjį ir privatųjį sektorius“, – pažymėjo šalies vadovas. Prezidento V. Adamkaus nuomone, siekiant Strategijoje užsibrėžto tikslo, būtina tobulinti nacionalinę urbanistikos politiką, nustatyti optimalaus valstybinio reguliavimo ir planavimo sistemas bei tolygią valdymo struktūrą.Valstybės vadovas pabrėžė, kad rūpintis darnios plėtros turiniu būtina ne tik siekiant pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę, bet ir, dinamiškos bei konkurencingos Europos Sąjungos šalių erdvės kūrimo procesą.

Darnios plėtros akademijos steigimo memorandume sakoma, jog darni plėtra yra išimtinai gera miestų, miestelių ir gyvenviečių plėtros koncepcija, kuri atitinka vyraujančias klimato atšilimo, energijos taupymo ir urbanizacijos tendencijas. LNTPA direktorės Dalios Bardauskienės teigimu darnios plėtros kūrime turi dalyvauti urbanistai, architektai, nekilnojamojo turto plėtotojai, inžinieriai, statybininkai, valstybės ir savivaldybių, mokslo, švietimo institucijos, visuomeninės organizacijos. Visi yra atsakingi už tai, kad mūsų miestai, miesteliai ir gyvenvietės augtų, tausojant kultūros, gamtos bei energetinius išteklius. Gera pasaulinė miestų plėtros praktika patvirtina, kad kompleksinius urbanistinės plėtros sprendimus pasiekti įmanoma. Miestų nevaldomas „išskydimas“ į periferijas ir urbanistinio sprogimo dėka gimę nauji būstai už miestų, miestelių ribų, be būtinųjų paslaugų ir infrastruktūros – nėra Lietuvos perspektyva XXI amžiuje. „Gyventojai nori gyventi ten, kur yra saugu, sveika, gražu, kur yra ne tik parduotuvės, darbo vietos, bet ir mokyklos, darželiai, sveikatos priežiūros, kultūros objektai bei gražiai tvarkomos viešosios erdvės. Šiai vizijai įgyvendinti, miestų plėtros dalyviams reikia žinių, kvalifikacijos, o kartais – paprasčiausios informacijos. Darnios plėtros akademijos tikslas – virtuali, atvira bendravimo erdvė, jungianti suinteresuotas visuomenines organizacijas, mokslo institucijas, valdžią, visuomenę ir verslą, siekiančius įgyvendinti pirmojo po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Urbanistinio forumo, įvykusio 2007 m. spalio 25 dieną, Rezoliuciją“, – komentuodama memorandumą teigė LNTPA direktorė.

Akademijos bendruomenė kelia tokius uždavinius – Mokyti ir mokytis: kelti verslo, valdžios ir visuomenės žinių lygį bei kvalifikaciją darnios urbanistinės plėtros srityje; mokslo ir žinių pagalba tobulinti Lietuvos urbanistinę politiką; rengti temines konferencijas, seminarus, apvalius stalus; kasmet organizuoti Urbanistinį forumą ir apdovanojimus už darnios plėtros rezultatus; dalyvauti valstybės ir savivaldybių organizuojamose darbo grupėse; siekti, kad būtų įsteigtas nuolat veikiantis valstybės ir privataus verslo finansuojamas urbanistikos tiriamasis centras, kuris vykdytų mokslinius tyrimus, analizuotų vykstančius šalies teritorinės plėtros procesus bei teiktų pasiūlymus dėl įstatyminės ir normatyvinės bazės tobulinimo bei kūrimo teritorijų planavimo ir urbanistikos srityse. Dalia Bardauskienė pabrėžia, kad Darnios plėtros koncepcija, idėja nėra nauja pasaulyje, ji prapažįstama kaip viena pažangiausių ir pasiteisinusių siekiant darnios plėtros ne vienoje Europos valstybėje. 2004 metais Didžiosios Britanijos Leeds mieste buvo įkurta Darnios plėtros akademija, kuri remiantis padaryta urbanistinės plėtros analize, situacija konstatavo, kad vieni iš pagrindinių darnios plėtros stabdžių yra trūkumas kvalifikuotų specialistų, ypač lyderių,; nebuvimas sistemos kaip ugdyti naujus talentus, kuriančius ir įgyvendinančius darnios plėtros idėjas; sektoriniai barjerai, kurie atsiranda dėl siaurų tikslų, dėl nesuvokimo, trūkumo objektyvios patikimos informacijos, remiantis kuria galima būtų daryti atitinkamas išvadas ir priimti kompetentingus sprendimus.

„Darnią miestų plėtrą mes suvokiame kaip šalies ekonomikos augimą, kuriam būtinas: efektyvus miestų potencialo valdymas valstybėje ir savivaldybėse; būsto ir jį supančios aplinkos kokybės gerinimas; socialinės, švietimo, kultūrinės ir sveikatos paslaugas; viešo transporto ir komunikacijų plėtrą; gamtos ir kultūros paveldo apsauga; socialinės atskirties mažinimas. Darniai plėtrai svarbi partnerystė ir bendradarbiavimas“, – sako LNTPA direktorė Dalia Bardauskienė.

Rekomenduojami renginiai:
Renginio data Daugiau informacijos
lntpa_events

2018 vasario 8

CORE konferencija

www.coreconference.lt 
renginių suvestinė http://www.ifhp.org/events/upcoming
2018 kovo 13-16 http://www.mipim.com/mipim/
FIABCI renginiai http://www.fiabci.org/
expo-real

2018 spalio 8-10  (München Germany)

International Trade Fair for Property and Investment

http://www.exporeal.net/
2018 lapkričio 14-16 Palais des Festivals, Cannes, France http://www.mapic.com/
ULI logo

2018 sausio 30-31 ULI Europe Conference Conect with the world of real estate 

 

http://europe.uli.org/upcoming/list/
renginių sąrašas
Darnios plėtros akademija

 DPA 2013

2013 11 05 konferencija: “Darni plėtra urbanizacijos procese ir bendruomenių ugdyme  (galimybių studijos svarstymas ir gairės strategijai)”

 DPA 2011

2011 04 19 konferencija: “Darni būsto plėtra energijos taupymo kontekste”

DPA 2010

 2010 12 08 seminaras: „Urbanizuotos aplinkos ekologiškumo aspektai“

DPA 2009

2009 12 11 konferencija: „Partnerystė – bendra mūsų ateitis“

 

 Seimo pirmininkės Irenos Degutienės sveikinimas