Birželio 5 – Pasaulinė aplinkos diena

Didėja aplinkos apsaugos svarba

Globalizacija, sparti miestų raida ir darbo sričių specializacija pakeitė žmogaus santykį su jį supančia aplinka. Pramoninio perversmo metu buvo svarbu sparčiai kurti miestą, dažnai nepaisant gamtinės aplinkos, tačiau keičiantis žmonėms, jų prioritetams, keičiasi ir jų požiūris. Vis aktualesnė tampa aplinkos apsaugos svarba vystant urbanizuotas teritorijas. 2012 metais vykusio VI Urbanistinio forumo pranešėjai pabrėžė, kad geriausi rezultatai planavime pasiekiami, kai užtikrinama darna ir vykdomas darnus teritorijų vystymas. Įvairiomis teisinėmis ir planavimo priemonėmis galima numatyti bei pagrįsti naują urbanizuojamos teritorijos plėtros poreikį, įtvirtinant vidinės miesto plėtros prioritetą ir efektyvų esamos miesto infrastruktūros naudojimą, tačiau būtinas visų suinteresuotų grupių įsitraukimas. Tik kartu dirbant valdžios, verslo, mokslo ir visuomeninių bei bendruomeninių organizacijų atstovams priimami geriausi sprendimai.

Keičiasi požiūris į aplinkos apsaugą.

Aplinkos apsauga nekilnojamojo turto sektoriuje išlieka opus klausimas dėl sukeliamos taršos statybų ir eksploatavimo metu bei daromos įtakos natūraliam gamtovaizdžiui. Vis dėl to reikia pabrėžti, kad matomi ženklūs pasikeitimai. Užtikrinant teisinių sprendimų įgyvendinimą ir siekiant ekonomės naudos stengiamasi kuo efektyviau panaudoti turimus išteklius nuo statybų pradžios iki statinio išmontavimo. Projektų plėtotojaii daug daugiau reikšmės teikia gamtinės aplinkos greta objekto išsaugojimui ar patrauklios teritorijos su integruota mažąja architektūra (suoliukais, gėlynais, želdynais, žaidimų aikštelėmis ir takeliais) sukūrimui.

Istorija.

1972 m. gruodžio 15 d. Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja birželio 5-ąją paskelbė Pasaulinė aplinkos diena, skirta paskatinti aplinkos apsaugą visame pasaulyje. Birželio 5 diena šventei minėti pasirinkta todėl, kad 1972 m. birželio 5 d. Stokholme įvyko pirmoji JTO konferencija, skirta aplinkos apsaugos problemoms aptarti, o vėliau sukurta JTO aplinkos apsaugos programa.