Kviečiame į atvirus mokymus „Valstybės urbanistinė politika siekiant darnių gyvenviečių”

Kvietimas

   Partneriai: New _logo_BB_green

Mokymo modulis: „Valstybės urbanistinė politika“ (šiuolaikinės darnios urbanistinės plėtros idėjos, iššūkiai ir kritiniai veiksniai, ES politikos priemonės 2014 -2020 metų laikotarpiui skatinančios išteklių, t.t. energijos taupymą, verslumą, viešos infrastruktūros kūrimą, judrumą, kt., gerosios patirties analizė)

 Tema: VALSTYBĖS URBANISTINĖ POLITIKA SIEKIANT DARNIŲ GYVENVIEČIŲ

 Data: 2014 04 18

Vieta: VILNIAUS BALSIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA, Bubilo g. 8, Vilnius

PROGRAMA

8.30 – 9.00

Dalyvių registracija, sutikimo kava

9.00 – 9.10

Sveikinimo žodis. Aplinkos Vicemintrė Daiva Matonienė

9.10 – 9.30

Programos tikslai ir uždaviniai. Darnios gyvenvietės modelis ir perspektyvos Lietuvoje. doc.dr. Dalia Bardauskienė, VGTU Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedra

9.30 – 9.45

Lietuvos Teritorijų planavimo priemonės siekiant darnios gyvenamųjų vietovių plėtros.

Marius Narmontas, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir Architektūros Departamento direktorius

9.55 – 10.15

ES parama kompleksiniam bendruomenių ir gyvenviečių vystymui: geroji praktika ir perspektyvos 2014 – 2020 m. laikotarpiui. Gediminas Česonis, VRM Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas

10.25 – 10.40

Darbo vietos priemiestinėse gyvenvietėse? Mantas Nocius VŠĮ “Versli Lietuva” direktorius

11.00 – 12.00

Pietų pertrauka, trumpas pasivaikščiojimas po Balsių mokyklą
Geroji darnaus vystymosi praktika ir iššūkiai Balsių pavyzdžiu:

12.00 – 12.30

Vilniaus savivaldybės politika ir darbai siekiant darnaus priemiesčių vystymo (viešojo transporto plėtra, investicijos į viešąją infrastruktūra, darbo vietų kūrimą, rekreacija, partnerystė). Artūras Zuokas, Vilniaus miesto meras. Dalyvauja savivaldybės specialistai.

12.40 – 14.10

Gyventojų nuomonė: ar Balsiai yra darni gyvenvietė? Balsių bendruomenės pirmininkas Rimantas Micka

14.10 – 14.40

Kavos pertraukėlė

14.40 – 15.20

Darbas grupėse:

1)     Kokios Balsių gyvenvietės pamokos gali būti naudingos kitiems Lietuvos miestams, gyvenvietėms?

2)    Kokios valstybės, savivaldybės paramos, verslo ir visuomenės partnerystės  reiktų, kad mūsų priemiesčiai taptų darnūs?

15.20 – 16.00

Darbo grupių rezultatų pristatymas ir apibendrinimas

 

Daugiau optimizmo – šv. Velykos artėja!