LNTPA pozicija dėl informacijos žiniasklaidoje apie Žemės įstatymo pasiūlymus Seime

Reaguojant į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją dėl siūlymų keisti nacionalinės žemės nuomos įstatymus, norime patikslinti LNTPA poziciją bei vaidmenį šiais klausimais. Į Žemės ūkio ministerijos (ŽUM) suformuotą darbo grupę delegavome LNTPA valdybos narę Aušrą Mudėnaitę, kuri kartu su kitais teisininkais uždaroms diskusijoms rengia pasiūlymus darbo grupės nariams. Gruodžio mėnesį Seime registruotas Seimo nario Petro Čimbaro Žemės įstatymo 9 str. pakeitimo projektas, akivaizdu, yra sukurtas ŽŪM darbo grupėje rengto projekto pagrindu, pakeitus esmines ir mažiaus svarbias detales – iš ten matyti, kad pirminis failas yra galimai sukurtas A. Mudėnaitės.

Nacionalinės žemės nuomos teisinis reguliavimas yra komplikuotas jau ne vienerius metus. To pasekmė – teismai apkrauti dešimtimis bylų, o vienu metu stojančių investicijų vertė siekė beveik 500 mln. eurų. Šia tema Seime surengtoje konferencijoje praėjusių metų spalio mėn. Aukščiausiojo teismo teisėjas ir Mykolo Riomerio universiteto docentas Algis Norkūnas apie susiklosčiusią situaciją sakė*, kad „reikia apsibrėžti, ką kiekvienas savo srityje turėtų veikti, kiekviena institucija. Gal ir teisinio aiškumo trūksta reglamentavime. Tačiau teisininkams ir teismas reikia galvoti, kad ne jie turi apsispręsti dėl teritorijų vystymo. Ne teismai turi galvoti, ar bus ten stadionas ar daugiabutis“ (nuoroda į video žemiau). Tai iliustruoja, koks netikslus ir daugiaprasmiškas yra galiojantis reguliavimas, jeigu iš esmės praktika formuojama teismuose su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis.

Valstybės kontrolei ir prokurorams konstatavus, kad aiškaus teisinio reguliavimo nebuvimas kenkia visai sistemai, premjero pavedimu 2018 m. birželį ŽŪM suformuoja darbo grupę šiam klausimui spręsti. Darbo grupės sudėtis atnaujinta ir grupės veikla pratęsta 2019 m. spalio mėnesį, o ŽŪM ministras Andrius Palionis LR Seimo Kaimo reikalų komitete viešai pažada kad sprendimas bus rastas per 2 mėn. laikotarpį.

Darbo grupėje „Pasiūlymams dėl teisinio reguliavimo, susijusio su naujų statinių statybų ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimo ne aukciono būdu išnuomotoje valstybinėje žemėje, tobulinimo pateikti“ sudarytoje ŽŪM ministro įsakymu, dalyvauja ŽŪM, Valstybės kontrolės, Aplinkos ministerijos, Savivaldybių asociacijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Lietuvos bankų asociacijos, „Investors’ Forum“, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) atstovai.

Aušra Mudėnaitė yra į šią darbo grupę deleguota kaip LNTPA valdybos narė. Kartu su kitais teisininkais ji rengia pasiūlymus, kurie skirti uždaroms diskusijoms, visoms institucijoms kartu ieškant geriausio sprendimo varianto. Akivaizdu, kad P. Čimbaro registruotas projektas parengtas A. Mudėnaitės ruošto projekto pagrindu ir pakeitus esmines detales.

Tokia situacija verčia atkreipti dėmesį į mūsų įstatymų projektų rengimo atsakomybę – jei pats rengėjas ir teikėjas pripažįsta, kad nežino kaip jo teikiamame ir registruotame dokumente atsiranda pirminio šaltinio autoriaus duomenys, tai verčia abejoti autoriaus nuoširdumu ir įsigilinimu rengiant patį projektą.

Sausio pabaigoje buvo nemotyvuotai sustabdyta ŽŪM darbo grupės veikla, kur nebuvo rastas joks priimtinas sprendimas, o vietoje to ministerija pradėjo vertinti P. Čimbaro projektą. Paskutinis darbo grupės susitikimas vyko sausio 22 d. ir į asociacijos pasiūlymus atnaujinti jos veiklą ministerija nereaguoja iki šiol.

Kaip darbo grupės atstovai galime patvirtinti, kad Seimo nario pateiktas projektas nėra darbo grupės veiklos produktas ar oficialus pasiūlymas, o grupės posėdžiai nutraukiami, neatsižvelgiant į nuolatinius organizacijų prašymus juos atnaujinti.

Prašome ŽŪM skubiai atnaujinti darbo grupės veiklą skaidriam ir atviram valstybinės žemės nuomos proceso įstatyminiam reglamentavimui įtvirtinti.

* Konferencijos video: https://www.youtube.com/watch?v=mlahX5y-61U&feature=youtu.be&t=8702

 

Photo by Daniel Watson from Pexels