Verslo organizacijos dalyvavo konferencijoje dėl žemės mokesčių ir jų įtakos NT sektoriui

Verslo organizacijos dalyvavo konferencijoje

Verslo organizacijos dalyvavo konferencijoje

Kovo 23 d. Lietuvos žemės savininkų sąjunga, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija surengė konferenciją dėl žemės mokesčio įstatymo pasikeitimų, ir iš jų kylančių probleminių klausimų: Žemės apmokestinamosios vertės skaičiavimo pasikeitimo, kuris sudarytų sąlygas žemės kainai kilti iki 20 kartų, sukeliant neprognozuojamus padarinius NT ir žemės savininkų sritims.

2011 m. gruodžio 21 d. LR Seimas priėmė naujos redakcijos LR Žemės mokesčio įstatymą, kuriame įtvirtino daug naujų nuostatų – žemės mokesčio skaičiavimą nuo vidutinės žemės rinkos vertės, platų mokesčio tarifo intervalą nuo 0,01% iki 4%, kurį kiekvienais mokestiniais metais iki birželio 1 d. kitam mokestiniam laikotarpiui tvirtins savivaldybių tarybos, įvedė apleistų žemės ūkio naudmenų sąvoką ir atitinkamą mokestinį režimą jų atžvilgiu ir kt.

Konferencijoje buvo aptariami LR Žemės mokesčio įstatymo pakeitimai bei su jais susijusios pagrindinės problemos: Žemės apmokestinamosios vertės skaičiavimo pasikeitimai ir poveikis žemės savininkams. (Iki šiol žemės apmokestinamoji vertė buvo skaičiuojama nuo indeksuotos žemės vertės, įsigaliojus naujai LR Žemės mokesčio redakcijai žemės apmokestinamoji vertė bus skaičiuojama nuo vidutinės rinkos vertės, kuri didžiųjų miestų ir jų priemiesčių savivaldybėse išaugo nuo kelių iki keliolikos kartų.) Kita nemaža problema – perėjimas nuo vieningo žemės mokesčio tarifo (kuris buvo 1,5%) prie gana plataus tarifo intervalo nuo 0,01% iki 4%, kurio konkretų dydį tvirtins savivaldybių tarybos kiekvienais metais. [icon_link icon=”download” link=”http://www.lpk.lt/sites/default/files/lzss_pranesimas_zemes_mokescio_klausimais_2012_03_23_konferencija.pdf” target=”_blank”]Pranešimas[/icon_link]

Verslo organizacijos dalyvavo konferencijoje

Verslo organizacijos dalyvavo konferencijoje

Renginyje VĮ Registrų centro atstovai konferencijoje pristatė žemės verčių (žemės mokesčiui) skaičiavimo metodikas ir kt. aktualijas [icon_link icon=”download” link=”http://www.lpk.lt/sites/default/files/lzss_pranesimas_zemes_mokescio_klausimais_2012_03_23_konferencija.pdf” target=”_blank”]Pranešimas[/icon_link] Nacionalinė žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos pristatė rengiamą apleistų žemių nustatymo tvarką, savivaldybių asociacijos atstovai – žemės mokesčio tarifų skaičiavimo ar nustatymo principus ir kt. [icon_link icon=”download” link=”http://www.lpk.lt/sites/default/files/lzss_pranesimas_zemes_mokescio_klausimais_2012_03_23_konferencija.pdf” target=”_blank”]Pranešimas[/icon_link]

Lietuvos pramonininkų konfederacijos bei Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos atstovai konferencijoje pristatė problemas, kurios dėl naujos mokestinės tvarkos kils verslui, taip pat kaip alternatyvų problemų sprendimo variantą pristatė vieningo Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo projekto esmines nuostatas. [icon_link icon=”download” link=”http://www.lpk.lt/sites/default/files/lzss_pranesimas_zemes_mokescio_klausimais_2012_03_23_konferencija.pdf” target=”_blank”]Pranešimas[/icon_link]

DALYVIŲ SĄRAŠAS:

LR Seimas Butkevičius Algirdas
LR Seimas Pupinis Edmundas
LR Seimas Žakaris Edvardas
LR Seimas Simulik Valerijus
LR Seimas Baura Antanas
LR Seimas Daukšys Kęstutis
LR Seimas Zasčiurinskas Mečislovas
LR Vyriausybė Matulionis Deividas
LR Finansų ministerija Putrimas Evaldas
LR Finansų ministerija Mažylis Mindaugas
LR Žemės ūkio ministerija Petkevičius Audrius
Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM Lopinys Vitas
Lietuvos savivaldybių asociacija Čapas Rimantas
VĮ Registrų centras Tumelionis Antanas
Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija Šiškauskienė Evalda
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (LŽŪBA) Kraujelis Jeronimas
LŽŪBA Sviderskis Jonas
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija Germanavičius Eidigintas
Lietuvos žemės savininkų sąjungos (LŽSS) nariai ir tarybos pirmininkas Gintaras Nagulevičius
Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA) Dargis Robertas
LNTPA Kristinaitis Kęstutis
LNTPA Sasnauskienė Lina
LNTPA Statulevičius Mindaugas
SORAINEN Baliukynaitė Rasa
SORAINEN Dagilytė Saulė