Lūkesčių indeksas

Kiekvienais metais LNTPA kartu su partneriais atlieka vystytojų apklausą apie lūkesčius ateinantiems metams.