LNTPA ir Kultūros paveldo departamento diskusija „Urbanistinių vietovių apskaita, apsauga ir specialusis planavimas“

Kovo 4 d. vyko Kultūros paveldo departamento (toliau – Departamento) ir Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos (toliau – LNTPA) apvaliojo stalo diskusija „Urbanistinių vietovių apskaita, apsauga ir specialusis planavimas“.

Su LNTPA_2013 12 28 043Renginyje dalyvavo Departamento direktorė Diana Varnaitė, direktorės pavaduotas Algimantas Degutis, LNTPA prezidentas Robertas Dargis, direktorius Mindaugas Statulevičius, Vilniaus miesto vyriausiasis architektas Artūras Blotnys, Lietuvos architektų sąjungos pirmininkas Gintautas Blažiūnas, Lietuvos architektų rūmų vice pirmininkė Irena Kliobavičiūtė, privačių nekilnojamojo turto įmonių atstovai ir kiti.

Su LNTPA_2013 12 28 025

Diskusijoje Departamento direktorė D. Varnaitė pranešimu „Kultūros paveldo aktualizavimas ir darni plėtra“ pristatė šiandieninę urbanistinių vertybių situaciją, diskusijos dalyviai aptarė su nekilnojamojo turto sektoriaus veikla susijusius kultūros paveldo apsaugos klausimus, bendradarbiavimo galimybes siekiant aktualizuoti kultūros paveldą, būdus atskleisti nekilnojamojo kultūros paveldo pridėtinę vertę.

Apvaliojo stalo diskusija „Urbanistinių vietovių apskaita, apsauga ir specialusis planavimas“ yra viena teminių diskusijų, numatytų Departamento ir LNTPA projekte „Kultūros paveldo aktualizavimas ir nekilnojamojo turto dalinė plėtra“.

Pranešimas „Kultūros paveldo aktualizavimas ir darni plėtra”