LNTPA siūlo Vilniaus merui kurti ekspertų tarybą

Tradicijos tęsiamos. LNTPA susitinko su Vilniaus meru ir jo naująja komanda

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) nariai susitiko su naujuoju Vilniaus meru Valdu Benkunsku, kuris NT rinkos atstovams oficialiai pristatė savo komandą, atsakingą už miesto urbanistinius sprendimus:

– Andrius Grigonis, vicemeras;
– Adomas Bužinskas, savivaldybės administracijos direktorius;
– Mindaugas Pakalnis, vyriausiasis miesto architektas;
– Milda Jurkė, Statybos reglamentavimo skyriaus vedėja;
– Benius Bučelis, Teritorijų planavimo ir plėtros projektų skyriaus vedėjas;
– Ramunė Baniulienė, Miestovaizdžio skyriaus vedėja;
– Aurelija Paškauskienė, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus patarėja.

Mero teigimu, birželio 28 d. Vilniaus miesto Tarybos posėdyje bus teikiama nauja savivaldybės administracijos valdymo struktūra. Komentuodamas numatomus pokyčius skyriuose, atsakinguose už statybos leidimų dokumentų tvarkymą ir išdavimą, sąlygų formavimą ir pan., V. Benkunskas pabrėžė, kad šie pasikeitimai buvo daromi vadovaujantis atliktu vidiniu auditu, kuris parodė kur yra atitinkamos kliūtys greitesniam dokumentų parengimui. Atlikus struktūrinių padalinių pertvarką bus pagreitinti ir efektyvinti atitinkami procesai.

Administracijos vadovas A. Bužinskas priduria, kad kardinalių pasikeitimų struktūroje nenumatoma bei konkretizuoja skyrius, kurių atsakingi už procesus, susijusius su statybos darbais, statybų leidimų išdavimu, teritorijų planavimu.

Pasak savivaldybės atstovo, pagrindinis pasikeitimas statybos leidimų išdavime bus sprendimas iš dviejų skyrių, Miesto planavimo ir architektūros skyriaus ir Statybos reglamentavimo skyriaus, sukurti vieną – Statybos leidimų skyrius. Akcentuojama, kad specialistai, dirbę kituose skyriuose ir atlikę darbus, susijusius su statybos leidimo išdavimu (Infrastruktūros, Eismo organizavimo skyriuose ir kt.) bus perkelti į naująjį skyrių, taip užtikrinant racionalesnę ir efektyvesnę darbų eigą.

LNTPA atstovai pabrėžė, kad yra itin svarbu tiksliai ir aiškiai iškomunikuoti informaciją apie statybos leidimo išdavimo procesų standartizavimo pokyčius, ypač architektams.

LNTPA prezidentas Mindaugas Statulevičius dar kartą akcentavo, kad asociacija sieks kuo aktyvesnio bendradarbiavimo su Vilniaus miesto savivaldybe, rengiant reguliarius susitikimus bei įgyvendinant užsibrėžtus tikslus:

– išlaikyti ir aktualizuoti skaidrią ir tvarią bendradarbiavimo su miesto politine valdžia ir administracija sistemą;
– skatinti aukštą architektūros kokybę, miestui svarbiose teritorijose projektams rengti architektūrinius konkursus;
– teikti ekspertinę rinkos dalyvių įžvalgomis patirtimi grįstą informaciją;
– konsultuotis dėl miestiečių interesus atitinkančių projektų plėtros standartų įgyvendinimo. Taip pat pateikia ir pasiūlymus – suformuoti ir taikyti kokybės standartus, tik pagrįstus aiškiais kriterijais;
– Vilniaus miestui turėti aiškią būsto strategiją jo įperkamumui ir prieinamumui užtikrinti;
– savivaldybėje rengiamų teisės aktų projektus derinti su suinteresuotomis ir jų taikymo įtaką tiesiogiai patirsiančiomis įmonėms;
– atnaujinti LNTPA atstovų ir savivaldybės specialistų periodinius susitikimus;
– suburti miesto merui patariančią urbanistikos ir plėtros ekspertų tarybą.

Susitikimo metu LNTPA atstovai iškėlė diskusiją dėl infrastruktūros mokesčio ir miesto infrastruktūros tvarkymo. Vilniaus meras pasidalino gairėmis, kokie infrastruktūros darbai planuojami, artėjančius stambius infrastruktūros projektus, už kuriuos atsakinga Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo apsvarstyti LNTPA pateiktus siūlymus dėl teisės aktų teikimo derinimui ir dėl patariančios urbanistikos ir plėtros ekspertų tarybos steigimo.

Kitas Vilniaus mero ir LNTPA narių susitikimas planuojamas rugsėjo mėnesį.