Reguliarūs susitikimai

Reguliarūs asociacijos valdybos susitikimai su LR Aplinkos ministerijos vadovybe aptariant nacionalinės teisėkūros iniciatyvas bei siūlant sprendimus verslo sąlygų gerinimui ir būsto įperkamumui užtikrinti.
Reguliarūs bendri narių susitikimai su Vilniaus miesto savivaldybės politiniais vadovais ir administracija aktualiais verslui ir visuomenei miesto plėtros klausimais.