LNTPA tęsia diskusijas su socialiniais partneriais. Vilniaus vandenys

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA) tęsia intensyvius susitikimus su savo socialiniais partneriais. Šį kartą NT verslo bendruomenė prie apvaliojo stalo sėdo kartu su bendrovės „Vilniaus vandenys“ atstovais. Aktyvioje diskusijoje buvo liečiami aktualūs klausimai, siekiant darnaus bendradarbiavimo ir sklandžios tarpusavio komunikacijos. Abi šalys išsakė savo pozicijas, pasidalino patirtimi ir pateikė pasiūlymus dėl efektyvesnės projektų derinimų eigos.

LNTPA ir „Vilniaus vandenys“ sutarė rengti reguliarius pasitarimus-diskusijas kartą kas ketvirtį.

Trumpai:

– kontaktų centras. Kokios galimybės verslo klientams turėti priskirtą klausimo vadybininką? VV pagrindinis argumentas – krūvių apimtys ir nepakankami žmogiškieji ištekliai. Ieškodami išeičių VV įdiegė naujovę: užklausų registracija internetu, į kurias reaguotų atitinkamas specialistas, o ne call centr‘o darbuotojas;

– VV pastebi, kad, jų matymu, viena pagrindinių priežasčių, kodėl stringa sklandi komunikacija tarp verslo ir VV yra projektuotojai ir jų elgesys: kai kuriems projektuotojams atidžiau neįsigilinus į VV tinklalapyje skelbiamas technines specifikacijas bei reikalavimus, renkamasis paprastesnis kelias – skambutis į klientų skyrių. Todėl ir susidaro skambučių kamštis, dėl kurio VV negali efektyviau atliepti klientų poreikių;

– VV mato projektuotojų edukavimo poreikį, todėl yra rengiama gerosios patirties konferencija specialiai projektuotojams ir rangovams (kai tik gausime tikslią informaciją, iškarti pasidalinsime);

– LNTPA nariai siūlo daryti bendrus VV ir LNTPA narių projektuotojų vadina case study susitikimus;

– LNTPA narių teigimu, vieno langelio principas neveikia, todėl reikia ieškoti efektyvesnių būdų, kelių. VV sprendimų kol kas nesiūlo;

– LNTPA pastebi, kad VV darbuotojų atsakomybių lygmuo yra gan ribotas, neleidžiantis priimti tam tikrų sprendimų, todėl yra poreikis bendravimą perkelti į aukštesnių specialistų lygmenį;

– LNTPA pasiūlymas, tikinti efektyvesnio verslo ir VV bendravimo – projektų reitingavimas: stambesnis, didesnės apimties projektas galėtų pretenduoti į greitesnį derinimą ir spartesnę komunikaciją;

– nuskambėjo siūlymas VV klientų aptarnavimui taikyti bankinio sektoriaus modelį, kai su mažmena ir verslo klientais bendraujama skirtingais kanalais. VV atsargiai pažiūrėjo į tokį siūlymą;

–  VV patikino, kad jie nėra užsidarę ir siekia kuo sklandesnės komunikacijos su NT plėtotojais: kalbėkime ir spręskime kylančias problemas kartu, – teigia VV;

– kalbėdami apie derinimo terminus, VV pastebi, kad jų išsitęsimą lemia tai, kad projektai derinami gabaliukais, o ne visos apimties. Jei projektuotojai VV iškart pateiktų visos apimties projektą, derinimas truktų iki 7 darbo dienų. Pasak VV, dėl tokio išskaidyto viso projekto derinimo proceso ir randasi komisijos bei jų sprendimai. VV prašymas: dėkite plataus matymo projekto dokumentus, patvirtintus projekto vadovo;

– VV sutinka, kad Vilniaus plėtrai turi būti vyr. inžinieriaus ir plėtros organizatoriaus rankose, kuriuos deleguoja VMS.

– VV siekdami išvengti netikslumų ir kai kurių projektuotojų interpretacijų, prie savo atsakymų projektuotojams visada sieks pridėti ir užsakovo el. pašto adresą.

– servitutų derinimas labiausiai stringa NŽT ir notarų koridoriuose. Kaip spręsti šį klausimą, aiškaus atsakymo kol kas nėra. Taip pat kilo klausimas, kodėl šioje istorijoje – tik vienas kuruojantis notaras? Buvo išsakyta mintis, kad VV turėtų savo notarą;

Diskusijos metu buvo sutarta, kad VV pateiks savo siūlymus dėl STR pakeitimų, kitų reglamentacinių tvarkų, kuriuos LNTPA teiks savivaldybei derinti kartu su savo poreikiais bei siūlymais.

Kitas LNTPA ir bendrovės „Vilniaus vandenys“ susitikimas numatomas rugpjūčio pabaigoje-rugsėjo pradžioje.