Renginiai ir iniciatyvos

Iniciatyvos

Prieinamas būstas

Visavertėje būsto rinkoje turėtų būti galimybė rinktis savo poreikius ir galimybes atitinkančią vietą gyvenimui. Tai ir nuosavas būstas, ir jo nuomos alternatyva. Todėl LNTPA pasisako už skirtingas būsto formas, municipalinį būstą, bei sureguliuotą ilgalaikės nuomos rinką.

Iniciatyvos

Municipalinis būstas

Savivaldybei priklausantis būstas – svarbus norint sudaryti galimybes ilgalaikei nuomai. Dalį būsto miestas galėtų nuomoti už specialią kainą labiausiai miestui reikalingų profesijų specialistams. Tokia praktika gaji daugelyje Vakarų Europos valstybių – miesto gyventojai gali užsitikrinti legalią ir saugią ilgalaikę nuomą, o tokio būsto fondo pertvarkymas ar rekonstrukcija daug paprastesnis, greitai organizuojamas pasikeitus miesto poreikiams.

Iniciatyvos

Legali būsto nuomos rinka

Ekspertiniu vertinimu, legaliai nuomojamas būstas šiuo metu tesudaro 1/6 visos nuomos rinkos. Tai lemia necivilizuotą nuomos rinką, neužtikrinamus nuomotojo ir nuomininko teisėtus interesus, prarastus mokesčius valstybei ir nuomos kultūros nebuvimą. LNTPA siekia, kad būtų įvesta daugiau paskatų formuotis vakarietiškai būsto nuomos kultūrai, į nuomos rinką įsitrauktų ir verslo bendrovės, steigtųsi modernūs studentų būstai (student housing), bendro gyvenimo (co-living) projektai. Asociacija kartu su partneriais atlieka visuomenės apklausas apie visuomenės pakantumą nelegaliai nuomos rinkai.

Iniciatyvos

Skirtingos būsto formos

Keičiantis gyvenimo būdui, vis daugiau žmonių dirba nuotoliniu būdu, renkasi įdomesnes gyvenimo formas. LNTPA pasisako, kad būtų reglamentuotos įvairesnės gyvenimo formos nei tik dabar numatytas būstas.

Iniciatyvos

Tvarus teritorijų planavimas ir infrastruktūros valdymas

Palaikome nuolatinį teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimą, atsižvelgiant į dinamišką urbanizuotų teritorijų kaitą, konversijos poreikį ir perteklinių procedūrų skaičių. Esame vieni iniciatorių kuriant Savivaldybių infrastruktūros įstatymo projektą, nustatantį aiškias teises ir pareigas infrastruktūros kūrimo iniciatoriams ir valdytojams, taip pat jos kūrimo kaštų pasidalinimo principus.

Iniciatyvos

Šiuolaikiškas statybų normavimas

Praktikoje nuolat susiduriama su pasenusias ir šiuolaikinių statybos tempų bei technologijų neatitinkančiais statybų reglamentais, todėl, remdamiesi sukaupta vietos vystytojų ir užsienio praktika, teikiame siūlymus jų tobulinimui.

Iniciatyvos

Vieningas ir visuotinis NT mokestis

Siekiant aiškaus irpagrįsto turto vertinimo LNTPA kartu su kitomis verslą vienijančiomis organizacijomis – Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Investuotojų forumu siūlo įvesti vieningą NT mokestį ir atsisakyti daugybės išimčių, kurios dabar yra taikomos.

 1. Apjungti NT ir žemės mokesčius, įvedant vieną ir vieningą NT mokestį pagal kurį būtų taikomas nuo 0,3 iki 1 procento dydžio mokesčio tarifas, kurio konkretų dydį (dydžius) nustatytų savivaldybių tarybos.
 2. Didžiosios dalies nekilnojamojo turto mokestinė vertė turėtų būti nustatoma naudojant lyginamosios vertės arba naudojimo pajamų vertės metodus;
 3. Atsisakyti visų išimčių, išskyrus numatytų tarptautinėje teisėje: ambasadoms, kulto pastatams ir t.t;
 4. Iki tam tikros vertės numatyti pirmojo būsto išimtį gyventojams;
 5. Mokestis turėtų būti renkamas  tik į savivaldybių biudžetus ir naudojamas NT vertei kelti: socialinės, inžinerinės infrastruktūros įrengimui;
 6. Apmokestinti ir valstybės valdomą turtą, siekiant jo efektyvaus valdymo;
Iniciatyvos

Judumas ir automobilių parkavimas

Šalyje augant transporto priemonių skaičiui ir tankėjant miestams, matyti, kad kai dauguma gatvių nėra pritaikytos išaugusiems automobilių srautams. LNTPA siūlo nuolat stebėti judumo pokyčius mieste ir taikyti dinamiškas priemones – skatinti motorinio transporto alternatyvas, elektromobilius, plėsti viešojo transporto tinklą, mažinti privalomų įrengti parkavimo vietų normatyvus centre ir aplinkiniuose rajonuose, vietoje jų sukuriant paskatas taikyti mobilumo paketus (pavėžėjimo paslaugos, dviračių ir paspirtukų nuomą, taksi ir pan.).

Iniciatyvos

Verslo aplinkos stebėsena ir tobulinimas

Nuolatinis centrinės ir vietos valdžios svarstomų teisės aktų monitoringas ir pasiūlymai dėl verslo aplinką lemiančių teisės aktų tobulinimo. Bendradarbiavimas su LR Seimu, LR Vyriausybe, atsakingomis ministerijomis ir joms pavaldžiomis įstaigomis, savivaldybėmis. Aktyvus darbas šiam procesui įtraukiant ir socialinius partnerius – verslo asociacijas, bendruomenes.

Renginiai

Konferencija profesionalams

Vasario mėnesį NT rinkos profesionalams organizuojama metinė konferencija CORE. Daugiau: Core konferencija

Iniciatyvos

Lūkesčių indeksas

Kiekvienais metais LNTPA kartu su partneriais atlieka vystytojų apklausą apie lūkesčius ateinantiems metams.

Iniciatyvos

Asociacijos Kauno m. skyriaus veikla

Periodiniai renginiai ir susitikimai Kauno miesto plėtros temomis.

Renginiai

Reguliarūs susitikimai

Reguliarūs asociacijos valdybos susitikimai su LR Aplinkos ministerijos vadovybe aptariant nacionalinės teisėkūros iniciatyvas bei siūlant sprendimus verslo sąlygų gerinimui ir būsto įperkamumui užtikrinti.
Reguliarūs bendri narių susitikimai su Vilniaus miesto savivaldybės politiniais vadovais ir administracija aktualiais verslui ir visuomenei miesto plėtros klausimais.

Iniciatyvos

Konkursas „Už darnią plėtrą”

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA) kartu su Darnios plėtros akademija nuo 2008 metų kasmet organizuoja konkursą „Už darnią plėtrą“, kurio metu renka geriausius nekilnojamojo turto (NT) projektus Lietuvoje. Konkurso informaciniu partneriu 2024 metais tapo „15min group” priklausantys naujienų portalas 15min ir naujienų agentūra BNS.

Konkursas yra atviras visiems NT plėtotojams Lietuvoje. Pagrindiniai konkurso tikslai – puoselėti darnios plėtros idėjas, atkreipti visuomenės dėmesį ir pristatyti geriausius NT plėtotojų projektus, skatinti bendradarbiavimą tarp verslo, mokslo, valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų. Taip pat įvertinti naujus NT projektus skirtingose kategorijose, kelti kokybės kartelę plėtotojams ir šviesti pirkėjus puoselėjant darnios plėtros idėjas

Konkurse galima dalyvauti šiose NT kategorijose: būsto, komercinio, daugiafunkcės (mišrios) ir visuomeninės paskirties segmentuose. Kiekvienoje iš šių kategorijų išrenkamas laimėtojas (-ai), kuriems įteikiamas pagrindinis tos kategorijos prizas.

Turintis statybos leidimą ir pradėtas statyti, tačiau paraiškos teikimo metu neužbaigtas NT projektas skirtas pardavimui, nuomai ar kitai ekonominei veiklai – gali pretenduoti į „Ateities projekto“ apdovanojimą, įteikiant nugalėtojui specialų prizą. Toks projektas nepretenduoja į pagrindinį apdovanojimą „Už darnią plėtrą“.

Konkurse dalyvaujančius projektus vertina nepriklausoma dešimties narių komisija: urbanistai inžinieriai, energetikos, statybos specialistai, ekonomistai, architektai ir žurnalistai. Konkurso komisija siekia apžiūrėti visus projektus gyvai ir rezultatus pristato visuomenei. Laimėtojai skelbiami ir apdovanojami LNTPA šventinio renginio metu gruodžio pradžioje.

Dalyvavimas konkurse  – perspektyvi galimybė NT plėtotojams, architektams, supažindinti ne tik visuomenę, bet ir kolegas, partnerius, investuotojus, NT rinkos profesionalus su naujausiais NT projektais: įgyvendintais, įgyvendinamais ar dar tik ateityje planuojamais. Konkurso metu dalinamasi pripažintų rinkos ekspertų komentarais, įžvalgomis bei vertinimais.

Konkurso metu kartu pristatomos diskusijos su urbanistais, architektais ir miesto kūrėjais. Kalbama apie tai, kas miestą daro patraukliu ir patogiu gyventi.

Siekiant šiuolaikiškos darnos su aplinka bei skatinant technologinį progresą statyboje ir pastatų valdyme, konkurso dalyviams akcentuojamas technologinis progresas ir inovacijos – PropTech sprendimų panaudojimas. Daugiau komisijos narių dėmesio sulaukia įvairūs energinio efektyvumo, išteklių tausojimo sprendiniai bei kitų technologinių pasiekimų taikymas pastatų projektavime, statyboje bei eksploatavime.

Tradiciškai projektus vertina ir visuomenė. Informacija apie konkurso dalyvius patalpinama konkurso partnerio 15min.lt naujienų portale konkursui skirtoje rubrikoje, o skaitytojai turi galimybę pareikšti savo nuomonę bei balsuoti už labiausiai patikusį projektą. Skaitytojai konkurso metu išsamiai supažindinami su projektais pateikiant vizualinę medžiagą, aprašymus ir kitus aktualius komentarus. Taip pat inicijuojamos urbanistikos realijų temos: kaip plėtra pakeitė atskiras miestų vietas, kiek pritraukė gyvybės naujais NT projektais ir pan.

15min.lt skaitytojai, susipažinę su konkurse dalyvaujančiais NT projektais, renka savo nugalėtoją, balsuodami už labiausiai patikusį objektą.

Konkurso eiga:

 • Balandžio – liepos mėn. paraiškų priėmimas;
 • Rugsėjis – lapkritis mėn. konkurse dalyvaujančių NT projektų lankymas, vertinimas;
 • Gruodžio mėn. laimėtojų paskelbimas, apdovanojimų įteikimas.

Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai:

 • Objekto koncepcijos atitikimas darnios urbanistinės plėtros, gyvenimo kokybės sukūrimo tikslams (esamų gyvenamųjų vietovių teritorijų ar pastatų atnaujinimas, multifunkcionalumas, prieiga prie visuomeninio transporto ir kitos viešosios infrastruktūros, aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių uždavinių suderinimas, ir estetiškas aplinkos sutvarkymas ir apželdinimas);
 • Architektūros kokybė;
 • Pagarba gamtai bei kultūros paveldui;
 • Išmanieji sprendimai projektavime ir statyboje, technologinis inovatyvumas ir išskirtinumas (PropTech);
 • Energinio efektyvumo, tvarūs, išteklių tausojimo sprendiniai;
 • Projekto atitikimas nekilnojamojo turto rinkos poreikiams, ekonominis projekto naudingumas, kuriant pridėtinę vertę vietos ekonomikai;
 • Organizacijos reputacija visuomenėje ir verslo etika (veikla skatinanti darnius santykius su vartotojais ir visuomene);

Vertinimo komisija 2024:

 1. Mindaugas Statulevičius, LNTPA prezidentas, komisijos pirmininkas;
 2. Dr. Dalia Bardauskienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patarėja, Lietuvos architektų sąjungos narė;
 3. Asta Rokickienė, Aplinkos ministerijos Architektūros ir inovacijų politikos grupės vadovė;
 4. Alvydas Kvedaravičius, Lietuvos statybininkų asociacijos ekspertas;
 5. Doc. Linas Naujokaitis, Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus valdybos narys, Vilniaus Gedimino Technikos Universiteto Architektūros fakulteto docentas;
 6. Dr. Kęstutis Čiuprinskas, VILNIUS TECH Pastatų energetikos katedra, Aplinkos inžinerijos fakulteto prodekanas;
 7. Architektų rūmų atstovas (tikslinama);
 8. Martynas Trimonis, AB „Swedbank“ Nekilnojamojo turto klientų skyriaus vadovas;
 9. „15min group” atstovas;
 10. Evelina Povilaitytė, Verslo žinių NT rubrikos redaktorė.

Konkurso „Už darnią plėtrą” komisija 2021 m.

Dalyvavimas konkurse

 • Konkursas atviras visiems nekilnojamojo turto plėtotojams teikti projektus įgyvendintus visoje Lietuvoje.
 • Konkurse „Už darnią plėtrą“ gali dalyvauti visi NT projektai, kurių įgyvendinimas buvo baigti 2023 m. ir atitinkantys konkurso reglamentą.
 • Paraiškas „Ateities projekto” kategorijoje gali dalyvauti dar tik planuojami ar nebaigti statyti projektai turintys statybos leidimą.  „Ateities projekto” laimėtojas (-ai) bus apdovanoti atskiru prizu.
 • Plėtotojai, statytojai, projekto idėjos autorius (-iai), architektas (-ai), projektuotojas (-ai) teikia projektą (-us) konkursui, užpildę elektroninę (-es) paraišką (-as)
  SVARBU. Elektroninę versiją galima pildyti tik prisijungus prie turimo Google profilio. Tie, kas neturi Google profilio, pildo Word paraiškos versiją:

PAGRINDINIO PROJEKTO KATEGORIJA

ATEITIES PROJEKTO KATEGORIJA

Word formato paraiškos:

Pagrindinio prizo
Ateities prizo

 • Paraiškos teikiamos iki š. m. liepos 1 d.
 • Konkurso dalyviams taikomas dalyvio mokestis. Įkainiai nurodyti konkurso reglamente.

Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai ir reikalavimai projektams nurodyti konkurso reglamente:
LNTPA_Už darnią plėtrą_reglamentas_2024

Daugiau informacijos: www.lntpa.lt ir tel. +370 5 262 0350

Konkursas „Už darnią plėtrą 2021” ir konkursas „Už darnią plėtrą 2020” 

Konkuras „Už darnią plėtrą 2020” – po trylikos metų organizuojant geriausio nekilnojamojo turto (NT) projekto rinkimus Lietuvoje, rinkti geriausieji iš geriausių, kurie labiausiai keitė miestų veidus ir kėlė kokybės standartus.

Išgirsti konkurso „Už darnią plėtrą 2020” komisijos narių įžvalgas ir peržiūrėti diskusijas galite čia:

2007 m. / 2019 m.

Konkursas “Už darnią plėtrą 2019”

Konkursas “Už darnią plėtrą 2018”

Konkursas “Už darnią plėtrą 2017”

Konkursas “Už darnią plėtrą 2016”

Konkursas “Už darnią plėtrą 2014-2015”

Konkursas “Už darnią plėtrą 2013”

Konkursas “Už darnią plėtrą 2012”

Konkursas “Už darnią plėtrą 2010 – 2011”

LNTPA pranešimas: Įteikti konkurso „Už darnią plėtrą 2011” apdovanojimai
“Už darnią plėtrą” 2007-2009 metų projektai
2008 metų konkurso Už darnią plėtrą” laimėtojai

Renginiai

Būsto mugė

Du kartus per metus Vilniuje organizuojama Būsto mugė, kurioje skaitomos atviros paskaitos būsto pirkėjams naudingomis temomis, su naujais projektais prisistato NT vystytojai, kreditus išduodančios įstaigos, vyksta interjero dizainerių ir NT teisininkų konsultacijos.

Daugiau: BustoMuge.lt

Iniciatyvos

Demografinis tyrimas

Reguliariai LNTPA kartu su Lietuvos socialinių tyrimų centru atlieka demografinius šalies tyrimus ir pateikia naujausias prognozes ateičiai.

Iniciatyvos

PropTech iniciatyva

NT plėtotojų ir NT technologijų (PropTech) bendruomenių susitikimai skirti skatinti ir plėsti supratimą apie technologines inovacijas NT rinkoje.

Daugiau: PropTechBaltic.com

Iniciatyvos

Pažintiniai profesiniai turai

Profesiniai pažintiniai turai užsienyje – kelionės į užsienio šalis ir geriausių miestų kūrimo ir valdymo, architektūrinių, urbanistinių pavyzdžių lankymas.

Jau įvykusios kelionės:

Amsterdamas (Nyderlandai) 2014 m.,

Kopenhaga/Malmė (Danija/Švedija) 2017 m.,

Londonas (Jungtinė Karalystė) 2018 m.,

Niujorkas (JAV)  2018 m.,

Torontas (Kanada) 2019 m.

Varšuva (Lenkija) 2020 m.

Dubajus (JAE) 2021 ir 2022 m.,

Tokijas (Japonija) 2023 m.

Planuojamos kelionės:

Kopenhaga (Danija) ir Niujorkas (JAV) 2023 m.,

Sidnėjus ir Melburnas (Australija) 2024 m.

Seulas (P. Korėja) ir Osaka – EXPO paroda (Japonija) 2025 m.

 

Kelionių akimirkas rasite LNTPA Instagram paskyroje: https://www.instagram.com/lntpa/

 

Kviečiame prisijungti prie žingeidžios LNTPA bendruomenės!

Renginiai

Mokymai

Tiksliniai teminiai renginiai asociacijos nariams su teisininkais, architektais, urbanistais ir kitais NT srityje dirbančiais profesionalais – reguliariai rengiami verslo pusryčiais aktualiomis teisės, NT rinkodaros ir kitomis NT plėtotojų bendruomenei aktualiomis temomis.

Iniciatyvos

LNTPA biblioteka

LNTPA nariai ir draugai nuo šiol galės skaityti NT rinkai aktualias knygas mūsų bibliotekos skiltyje. Čia rasite naudingos literatūros nuorodas, autorius ir jų knygas. Tai ne tik rekomendacija, tačiau ir reali biblioteka – knygas galėsite paimti ir grąžinti perskaičius.

Mielai lauktume ir Jūsų rekomendacijų, ką verta perskaityti NT rinkos dalyviams.