Asociacijos Kauno m. skyriaus veikla

Periodiniai renginiai ir susitikimai Kauno miesto plėtros temomis.