Architektai ir plėtotojai sutarė glaudžiau bendradarbiauti

LNTPA valdybos susitikime su Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus valdyba sutarta aptartas Architektūros įstatymas ir glaudesnis bendradarbiavimas sprendžiant urbanistikos klausimus.

Pasak LAS Vilniaus skyriaus pirmininko Lino Naujokaičio, statybos ir projektavimo procesai Vilniuje nevyksta taip sklandžiai kaip norėtųsi architektams ar investuotojams.

„Trūksta skaidrumo ir efektyvumo“ – konstatavo L. Naujokaitis.

Ketvirtadienio susitikime aptartas Architektūros įstatymas, numatantis pagrindines architektų atsakomybes, jų veiklos pagrindinius principus ir sritis bei atsakomybę, savivaldos naudojimą. Anot plėtotojų ir architektų įstatyme dar yra spragų, nes valstybės institucijoms priimant sprendimus palikta daug laisvės, ne viskas numatyta teisės aktuose.

„Valstybės tarnautojai turėtų labiau vadovautis teise, kad reikėtų daugiau dirbti su reguliavimu, o ne su valdininku“, –  susitikime sakė Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė.

Sutarta viešinti biurokratinius barjerus, kurie trukdo skaidriems ir greitiems procesams bei sprendimų priėmimui miestų plėtros klausimais bei glaudžiau bendradarbiauti derinant naujus projektus.

„Architektų taryba galėtų dažniau pateikti savo profesionalią išvadą dėl miesto urbanistinio žemėlapio ir dalyvauti diskusijoje su miestu“, – sakė LNTPA valdybos narys ir „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis.

Susitikime taip pat sutarta, kad architektūriniuose konkursuose komisijose turėtų dalyvauti platesnis ratas visuomenės, o ateityje Lietuvai vertėtų rasti galimybę turėti savo išskirtinės, visame pasaulyje atpažįstamos architektūros pavyzdžių.