Bendrų sprendimų, kaip darniai greitinti ir tobulinti plėtros procesus link

LNTPA susitikime su Aplinkos ministerijos viceministre Rėda Brandišauskiene ir Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktoriumi Mariumi Narmontu aptarti svarbiausi klausimai NT plėtros sektoriui.

Anot M. Narmonto, gerinant verslo aplinką viena svarbiausių Aplinkos ministerijos užduočių – pakilti Doing Business reitinge paspartinant statybos leidimų išdavimą ir įteisinant ekonomines sankcijas.

„Dabar pagal statybų leidimų greitį esame 13 vietoje su 25 darbo dienomis. Po pakeitimų turėtume dar labiau pakilti, nes pasiruošimo laikas turėtų dar labiau sutrumpėti“, – sakė M. Narmontas.

Pasak jo, turėtų atsirasti didesnė projektų vadovų atsakomybė, o ekspertizė bus atliekama tik po statybos leidimų išdavimo.

Planuojama įvesti ir ekonomines sankcijas. Už savavališką statybą būtų taikoma 30 proc., pakartotinius nusižengimus – 60 proc., saugotinose teritorijose – 50 proc. bauda nuo visų atliktų darbų sąmatos.

Vienas iš planuojamų pakeitimų – Infostatyboje atverti duomenis, kad būtų galima matyti visų dokumentus derinančių institucijų pozicijas bei nustatyti aiškią projektų svarstymo tvarką. Taip pat planuojama sukurti sistemą, kuri leistų užsiprenumeruoti pranešimus apie statybos planus konkrečioje teritorijoje.

Tuo pačiu buvo pristatyti Lietuvos Bendrojo plano ruošimo ir viešinimo etapai, aktualūs STR’ai. Sutarta bendradarbiauti ir LNTPA aktyviai įsitraukti organizuojant Lietuvos Urbanistinį Forumą, numatomą rudenio vidutyje Vilniuje.

Aptartos energinių klasių pastatams aktualiljos ir ministerijos numatomi atnaujimai, taikant optimalių kaštų metodiką.

Plėtotojai savo ruožtu pasidalino susirūpinimu dėl naujos architektūrinių konkursų rengimo tvarkos, taip pat sunkiai įgyvendinamų įstatyminių privalomojo statytojo atsakomybių įgyjėjui už rangovo prievolių nevykdymo užtikrinimo.