BP monitoringą pristatęs M. Pakalnis: sutvarkius Vilnių čia patogiai galėtų gyventi dvigubai daugiau gyventojų

Klubas 4 renginyje asociacijos nariams Vilniaus bendrojo plano (BP) monitoringo ekspertų grupės vadovas Mindaugas Pakalnis pristatė BP analizę. Dabar Vilnius skaičiuoja turintis apie 550.000 gyventojų. Anot M. Pakalnio, pagal turimą infrastruktūrą, patogiai čia gyventi galėtų daugiau nei antra tiek, tačiau norint turėti puikiai sutvarkytą miestą reikia galvoti kaip sukurti kelis urbanistinius centrus, pertvarkyti gatvių,  viešojo transporto ir dviračių tinklą bei rekonstruoti sovietinius rajonus.

LNTPA nariams ir svečiams BP analizė buvo pristatyta Vilnių  išanalizavus įvairiais,pirmiausia socialiniais pjūviais. Pagal  paskutinio gyventojų surašymo duomenis, matyti, kad labiausiai  apgyvendintas centras, tačiau jauni žmonės  daugiausia gyvena  pakraščiuose. Dar ryškiau tai matyti vertinant vaikų skaičių – dauguma  jaunų šeimų yra išsikrausčiusios iš miesto. Vilniaus centre  koncentruojasi didžiausia dalis gyventojų su aukštuoju išsilavinimu ir  didžiausiomis pajamomis, pietrytinėje dalyje tokių gyventojų mažiausia.

Padarius gyventojų apklausą paaiškėjo, kad net ir rajonų gyventojai  skundžiasi žalumos stygiumi, tačiau tai reikėtų suprasti kaip bendruomeninių erdvių stoką, tvirtino architektas.

„Rajono identitetas turėtų būti kuriamas per viešasias erdves,  aikštes, skverus, o ne per prekybos centrus, kaip yra dabar“, – sakė M. Pakalnis.

Anot jo, atnaujinant BP daugiau dėmesio turėtų būti skiriama  peržiūrėti gatvių tinklą, įrengti centrines magistrales dviračių  eismui, kad dviračių takais būtų galima sujungti visus miestų rajonus.

 „Miestas statomas žmogui, ne automobiliui, todėl turime mažinti  parkingo vietų skaičių centre“, – kalbėjo M. Pakalnis. Anot, kartu su BP turėtų būti atnaujintos parkingo normos, taip pat susisiekimo trasų bei šilumos tiekimo specialieji planai.

 Architekto tvirtinimu,  BP tikslas  sudaryti sąlygas pastoviam,  ekonomiškai ir socialiai motyvuotam gyvenimo kokybės augimui ir  teritorinių skirtumų mažinimui su keliais urbanistiniais centrais.  Tam turi būti kuriami nauji traukos centrai su viešosiomis erdvėmis,  peržiūrėti viešojo transporto, gatvių sistemas bei suformuoti  sovietinės statybos rajonų rekonstrukcijos politiką.

Klubas4 yra  neformalūs, kasmėnesiniai LNTPA narių susitikimai. Kitas Klubas4 preliminariai numatomas 2016 m. sausio 21 d.