Dėmesys Klaipėdos ekonominiam bei urbanistiniam potencialui

Forume Klaipėdoje – apie miesto ekonominį bei urbanistinį potencialą, bei jo santykį su paveldu: “Ką turime bendrai padaryti, kad Klaipėdos miestas liktų šiapus kelio link Palangos”

Gruodžio 4 d. Klaipėdos Rotušėje vyko LNTPA kartu su miesto plėtros ir strateginio planavimo komitetu organizuotas forumas “Darni pajūrio regiono plėtra, dėmesys paveldui ir kraštotvarkai”. Renginyje dalyvavo virš 50 specialistų – miesto vadovybės, investuotojų, plėtojančių savo verslą regione, architektų, urbanistų, paveldosaugos ir kraštovaizdžio atstovų bei vietos bendruomenių narių. Renginio dalyvius sveikino ir diskusijose dalyvavimo miesto vicemeras A. Šulcas, pasisakė Neringos miesto meras D. Jasaitis, VĮ “Turto bankas” direktorius V. Aleksius.

Pristatydamas miesto investivcinę aplinką A. Antanavičius pažymėjo, kad Klaipėdos regionas pasižymi ir išsiskiria investicijomis į pramonės ir sandėliavimo sritis, tačiau verslo centrų poreikis čia nedidėja, o tai signalizuoja neišnaudojamą potencialą investicijų pritraukimui. Buvo atkreiptas dėmesys į kelias problemines teritorijas ir objektus mieste, kurių vystymas tapęs negalimu dėl procedūrinių trikdžių, tačiau pasitarnautų ir aplinkinių teritorijų įveiksminimui.

M. Žekonytė, pristatydama miesto bendrojo plano keitimo aspektus, pažymėjo, kad tikslas yra užtikrinti koncentruotą miesto urbanizaciją, efektyviai išnaudojant jau esamas teritorijas ir vengti naujų teritorijų užvaldymo. Atkreiptas dėmesys, kad esamo bendrojo plano monitoringo ataskaitos prieinamos adresu www.monitoringas.tk. Komiteto pirminikas S. Gentvilas pažymėjo “nulinės” plėtros prioritetą – vidinio miesto urbanistinio potencialo viršenybę prieš plėtra į pakraščius ir miesto vadovų nusiteikimą bei priemones to pasiekti. Paminėjo, kad rengiama miesto kultūros paveldo apsaugos srategija.

Kultūros paveldo ir apsaugos departamento vadovė Diana Varnaitė savo pranešime ir diskutuodama akcentavo susitarimo svarbą, aktualizuojant saugotinus pastatus ir jų teritorijas mieste. Pristatė KPD iniciatyvas, tame tarpe ir elektroninėje erdvėje konsultuojantis su visuomene dėl prioritetinių ir svarbių miestui ir bendruomenei statinių. Buvo paliesti pastarųjų dienų rezonansinių objektų klausimai ir problematika, aptarti konkrečių verslo subjektų nuogastavimai dėl derinimo procedų terminų.

V. Bezaras teigė, kad šiuo metu apie 70 proc. pajūrio zonos yra saugoma ir tai sukelia nemenkus iššūkius bet kokia veiklai. Šiuo metu LR Seime teikiamos svarstyti pajūrio juostos ir miškų įstatymų pataisos – aptarti aktualūs verslui ir savivaldai juose teikiami pakeitimai.

Nutarta tokio formato renginius pajūrio problematikai aptarti kviesti bent kartą per metus, o pasiūlymus patalpinti į ketinamo parengti memorandumo projektą. Patį savivaldybės ir LNTPA bendradarbiavimo memorandumo atnaujintą dokumentą pasirašyti 2016 m. pradžioje.

Forumo akimirkos

Forumo pranešimai: