LIETUVOS NEKILNOJAMOJO TURTO PLĖTROS ASOCIACIJA SĖKMINGAI ĮGYVENDINO PROJEKTĄ „NEKILNOJAMOJO TURTO SEKTORIAUS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS“

logo lntpa_logo2 kuriame-lietuvos-ateiti_logo

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija sėkmingai įgyvendino ES finansuojamą projektą „Nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas (projekto kodas VP1-1.1-SADM-01-K-02-238). Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, kurios prioritetas – VP1-1 Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis.

Projektas įgyvendintas kartu su 5 partneriais: UAB „INREAL VALDYMAS“, UAB „DLG“, UAB „Ambra investicijos“, UAB „Eicore“ ir UAB „Servico“. Pagal iš dalies ES finansuojamą projektą įgyvendintuose mokymuose dalyvavo projekto partnerių įmonių darbuotojai. Iš viso bent vienuose mokymuose sudalyvavo 100 projekto partnerių darbuotojų.

„ Mokymai buvo labai naudingi. Pirmiausia dėl to, kad net ir aiškus vidinių problemų, matomų iš šalies,  įvardijimas jau yra konkretus pliusas. Tokia praktika taip pat atskleidžia vidinius rezervus komandoje. Po mokymų, per metus laiko, du mūsų darbuotojai tapo mūsų vidaus padalinių vadovais – padarė karjerą ir smarkiai pagerino įmonės veiklos rodiklius be išorinių pastangų“, – sakė „Ambra investicijos“ vadovas Gintaras Pociūnas.

Anot Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos vadovo Mindaugo Statulevičiaus, mokymai pirmiausia prisidėjo prie darbuotojų motyvacijos ir profesinio augimo.

„Tokiuose mokymuose atsiranda didelės paskatos mokytis ir tobulėti toliau, nes rezultatai po pirmųjų mokymų atneša aiškiai jaučiamus pokyčius“, – sako M. Statulevičius.

Mokymų dalyviai savo žinias tobulino šiuose pagal projektą numatytuose mokymuose:

 • Specifinių vadovavimo kompetencijų ugdymo mokymai
 • Specifinių personalo valdymo kompetencijų ugdymo mokymai
 • Specifinių veiklos efektyvumo didinimo kompetencijų ugdymo mokymai
 • Specifinių pardavimų ir derybų kompetencijų ugdymo mokymai
 • Specifinių komunikacijos kompetencijų ugdymo mokymai
 • Specifinių klientų aptarnavimo kompetencijų ugdymo mokymai
 • Specifinių rinkodaros kompetencijų ugdymo mokymai
 • Ekonomikos mokymai
 • Finansų mokymai
 • Teisės mokymai
 • Specializuoti profesiniai mokymai

Įgyvendinus projektą projekto mokymų metu įgytas žinias bei įgūdžius projekto partnerių darbuotojai pritaikys tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti bei vidinių mokymų metu perduos įgytas žinias projekte nedalyvavusiems ir naujiems įmonės darbuotojams.

Bendra projekto vertė siekė 117,76 tūkst. eurų, iš kurių 82,43 tūkst. eurų ES paramos lėšos. Projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2013 m. lapkričio mėn. ir užbaigtos – 2015 m. spalio mėn.

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociaciją 2004 m. įsteigė 26 juridiniai Lietuvos Respublikos asmenys, dirbantys nekilnojamojo turto srityje, šiuo metu organizacijoje – 33 nariai. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, ne pelno siekianti organizacija.