LNTPA ir Turto bankas pasirašė bendradarbiavimo sutartį

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija ( LNTPA ) ir valstybinė įmonė Turto bankas pasirašė savanoriško bendradarbiavimo sutartį. Siekiant darnaus ir inovatyvaus centralizuotai valdomo valstybės nekilnojamojo turto modernizavimo, atnaujinimo ir plėtros proceso, šalys susitarė kooperuotis informacijos dalinimosi, jos sklaidos ir tarpusavio pagalbos teikimo srityse. Taip pat LNTPA ir Turto bankas sutarė kooperuotis šviečiant ir ugdant visuomenę darnaus nekilnojamojo turto vystymo klausimais.

„Ši partnerystė demonstruoja viešojo sektoriaus atvirumą diskusijai su privačiais NT rinkos dalyviais. Neabejotinai, patirčių ir įžvalgų pasidalinimas suteiks pagrindiniam valstybinio turto valdytojui – Turto bankui – galimybę įvertinti realius rinkos poreikius, tikslingiau adaptuoti savo, kaip NT rinkos dalyvio, vaidmenį. Turėdamas tiesioginį ryšį su pirminiais NT sektoriaus šaltiniais, Turto bankas įgyja puikią progą įsivertinti savo skelbiamų, kartais neįgyvendinamų ir perteklinių reikalavimų sąlygas. Patobulinus šią veiklos pusę bus taupomi mokesčių mokėtojų pinigai, o valstybei bus kuriama aukšta pridėtinė vertė”, – kalba Mindaugas Statulevičius, LNTPA vadovas.

Išgyvendami žinių tarpusavio mainus ir gerosios patirties sklaidą abi sutarties šalys turės tinkamas inspiracijas efektyviau moderuoti savo veiklas viešosios ir privačios partnerystės kontekste, priduria LNTPA vadovas.

„Turto bankas kasmet rinkoje perka nekilnojamojo turto priežiūros, remonto, rangos darbų už milijonus eurų, šiuo metu jau vyksta pirmieji didelio masto administracinio valstybės turto modernizacijos darbų pirkimai. Mūsų tikslas pritraukti daugiau rinkos dalyvių, gauti kokybiškai parengtus ir konkurencingus pasiūlymus. Kad šis procesas sėkmingai vyktų, stengiamės įsiklausyti į rinkos dalyvių nuomonę, rengiame rinkos konsultacijas. Neabejotinai ir šis bendradarbiavimas pasitarnaus kuriant ir palaikant ryšius su rinkos dalyviais bei siekiant geriausio rezultato valstybei“, – įsitikinęs Mindaugas Sinkevičius, Turto banko generalinis direktorius.

Pagal sutartį, Turto bankas sutaria teikti viešą informaciją LNTPA apie strategiškai svarbius planuojamus ir rengiamus statybos projektus, tame tarpe ir vykdomus viešosios ir privačios partnerystės būdu. Taip pat bus inicijuojamos diskusijos bei konsultacijos asociacija ir jos nariais dėl valstybės interesus labiausiai užtikrinančių sprendimų priėmimo ir maksimaliausios konkurencijos sudarymo galimybių.

LNTPA, savo ruožtu, sutaria Turto bankui teikti išsamią ir teisingą informaciją apie savo nares, kurios potencialiai galėtų ir norėtų dalyvauti Turo banko rengiamuose statybos ir rangos darbų viešuosiuose pirkimuose. Asociacija taip pat įsipareigoja, gavusi  iš Turto banko informaciją apie parduodamą turtą, ją paskelbti savo interneto svetainėje arba išplatinti savo nariams kitais būdais elektroniniu formatu.