LNTPA ir Vilniaus šilumos tinklų antro susitikimo akcentai

LNTPA plečia savo susitikimų su socialiniais partneriais apimtis ir tempą. Prieš daugiau nei savaitę antrą kartą vykusioje apvalo stalo diskusijoje su „Vilniaus šilumos tinklais“ buvo dėliojami šie akcentai:

 • Sutartys ir jų pasirašymas. Sudaroma bendra darbo grupė, kuri dalinasi savo įžvalgomis, pasiūlymais ir komentarais, siekiant visoms pusėms efektyvios teisinio reglamentavimo aplinkos.
 • Pastatų administratoriai. Inicijuoti trišalį susitikimą, kuriame dalyvauja LNTPA, VŠT ir  Administratorių atstovai. Rekomendacija – Administratorių asociacija. Viena ryškesnių dabar esančios tvarkos problemų – iki tol, kol objektas visiškai užsipildo gyventojais, administratoriaus klausimą sprendžia NT plėtotojas. Tokia situacija turėtų būti keičiama. Siūloma suburti mini darbo grupę šiam klausimui spręsti.
 • Sudėtingos prijungimo sąlygos. Atvejai ir galimi proceso patobulinimai. Sudaromas realių LNTPA narių atvejų sąrašas su identifikuotomis esančiomis ar buvusiomis problemomis. VŠT deleguoja atsakingus specialistus minėtiems atvejų procesams valdyti.
 • Projektuotojai ir jų edukacija. Auga tikimybė, kad projektuotojai tampa silpnesniąja proceso grandimi: neįsigilinimas į atskiras situacijas, taikomas vienas šablonas visiems atvejams, pasitaiko komiškų situacijų, kai projektuotojas projektuoja vamzdį, kuris jau yra, dažnu atveju nežinoma apie žemos temperatūros kartą. Siūlymas – organizuoti bendrus pasitarimus tarp LNTPA narių, jų projektuotojų ir VŠT atsakingų specialistų.  VŠT pasirengusi imtis reikalingos edukacijos, mokymų.
  Taip pat užsimenama apie galimybę, pasitelkus ES struktūrines lėšas, įgyvendinti viešai prieinamos elektroninės sistemos sukūrimą, kurioje atsispindėtų visa proceso eiga (komentarai, pastabos, pasiūlymai, susiję dokumentai ir kt.), taip siekiant užkardyti projektuotojų netikslios informacijos dalinimąsi su LNTPA nariais. Priėmus principinį teigiamą sprendimą, projekte dalyvautų LNTPA ir VŠT atstovai.
 • Dėl energetinės klasės skaičiavimo. VŠT teikia pasiūlymus dėl Statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ pakeitimo ir pagrindimo. LNTPA šiuos pasiūlymus pateiks Aplinkos ministrui.
  • Pakeitimų tikslas – padidinti CŠT patrauklumą kitų energijos rūšių atžvilgiu.
  • Pakeitimų esmė – atsinaujinančių ir neatsinaujinančių išteklių naudojimo šilumos gamybai duomenys ne nurodomi teisės akte, kaip dabar, o skelbiami šilumos tiekėjų. Toks pakeitimas sudarytų galimybes projektuotojams naudoti naujausius duomenis, parodančius tikrąjį pastatų aplinkosauginį poveikį.

Kitas LNTPA narių susitikimas vyks su įmone „Vilniaus vandenys”, gegužės 10 d. 14 val.