Minima miestų planavimo diena

Lapkričio 8 dieną daugiau nei šešis dešimtmečius minima pasaulinė Urbanistikos arba Miestų planavimo diena.
Darni plėtra Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros komisijos ataskaitoje „Mūsų bendra ateitis“(1987 m.) ir Lietuvos darnaus vystymosi strategijoje (2003 m.) apibrėžiama kaip vystymasis, kuris atitinka dabartinius visuomenės poreikius, nemažindamas ateinančių kartų galimybių tenkinti savus.

Šių metų gegužės pabaigoje atlikta apklausa parodė, kad 67 % respondentų teigia žinantys darnaus vystymosi principus, o 72% pripažino juos taikantys praktikoje.

dsc0102il6

Apklausos dalyviai pripažino, jog Lietuvai, vertinant bendruomenių veiklą, socialinę, ekonomikos ir aplinkosaugos sritis darnaus vystymo požiūriu, daugiausiai pavyko pasiekti aplinkosaugos, pirmiausia vandentvarkos srityje.

Apklausos rezultatai parodė, jog žmonės Lietuvoje vis dar norėtų gyventi už miesto, urbanistikos ekspertai pabrėžia gyvenimo mieste privalumus: tiek socialinė, inžinerinė infrastruktūra, sutaupytas laikas ir kiti privalumai.
Darnios, gyvybingos gyvenvietės – neatsitiktinis reiškinys, tokiomis jos tampa čia gyvenančių, dirbančių ir besiilsinčių žmonių dėka, įvairių profesijų specialistų plataus mąstymo, žinių ir atsidavimo, valdžios lyderių kompetencijos, verslo aktyvaus dalyvavimo ir visų interesų grupių partnerystės bei bendradarbiavimo dėka. Vietovės ir žmonės yra pagrindinės darnios bendruomenės sudedamosios dalys.