NT plėtotojai ir architektai apjungia jėgas kovoje dėl kokybiškos teisėkūros

 

Šiandien vykusiame Lietuvos nekilnojamoj turto plėtotojų asociacijos (LNTPA) valdybos ir Lietuvos architektų rūmų (LAR) tarybos narių susitikime buvo sutarta apjungti organizacijų jėgas siekiant realių pokyčių valstybės teisėkūriniuose procesuose. LNTPA ir LAR sutarė drauge formuoti pasiūlymų ir argumentų sąrašą LR Seimo komitetams dėl Seimui LR Vyriausybės teikiamo naujojo Statybos įstatymo projekto.

Organizacijos identifikavo, kad turėjusi ambicingų tikslų sutrumpinti ir supaprastinti statybų procesą, Aplinkos ministerija parengė Statybos įstatymo projektą, pagal kurį, jei bus patvirtintas Seimo, terminai dar labiau išilgėję, o valstybinių patikrų – pagausės. Organizacijų narių įsitikinimu, projektas buvo kuriamas neatsižvelgiant į praktikų ir ekspertinių organizacijų pastabas, derinimas su jais buvo formalus.

LNTPA ir LAR pasitvirtinto tokį veiksmų, kuris apima aiškiai suformuluotą pasiūlymų paketą Seimo aplinkos apsaugos komitetui, kurį gyvame susitikime pristatys deleguoti organizacijų nariai. Taip pat bus informuota žiniasklaida apie organizacijų bendrą iniciatyvą koreguoti dabar siūlomus Aplinkos ministerijos teikiamas Statybos įstatymo pataisas.

Kitas svarbus LNTPA ir LAR bendras klausimas: visuomenės dalyvavimo svarba ir įtaka miestų plėtroje – kur yra jos atsakomybių ribos? Vertinant dabartinę Vilniaus miesto urbanistinę situaciją, pagrįstai susidaro vaizdas, kad miesto plėtros funkcijas yra perėmusi visuomenė, o ne savivalda, kuriai tokia prievolė yra deleguota.

LNTPA ir LAR atstovai pripažįsta, kad šioje temoje mažai girdimas akademinės bendruomenės balsas, trūksta tyrimų ir analizės apie teikiamų teisės aktų pakeitimų poveikį miesto ir šalies ekonomikai, būsto įperkamumui. Dažnai kliaujamasi garsiau rėkiančiais viešumoje, arba visa trisėkūra keičiama dėl vieno ar kelių pažeidimų, nesigilinant, kodėl jie atsirado.

NT verslas palaiko ir skatina bendruomenių įsitraukimą į miesto kūrimo procesą, tačiau pažymi, kad  dialogas turi vykti kur kas platesniame kontekste, apimant aktualių sričių specialistus, minėtą akademinį sluoksnį, profesionalus ir savivaldą, kuri privalo prisiimti lyderystę bei tvirtai moderuoti miesto plėtros diskusiją.

Sutarta, kad siekiant realių rezultatų, LNTPA ir LAR bendromis jėgomis inicijuos dialogą su Vilniaus miesto savivaldybe ir siūlys savo ekspertinę pagalbą.

Labai tikimės visų LNTPA narių įsitraukimo, nes tik vieningi galime lemti pokyčius.