NT vystytojai ir Vilniaus miesto valdžia jungia pajėgas kovoje su išsikerojusia biurokratija

Trečiadienį vykusiame Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) inicijuotame susitikime su Vilniaus miesto vadovais buvo keliamas itin opus klausimas dėl nuolat nepagrįstai augančios administracinės naštos verslui ir visuomenei.

Vis sunkiau kontroliuojant besiplečiantį biurokratijos mastą savivaldybės administracijos veikloje, miesto politikų ir administracijos vadovų buvo teiraujamasi, ar jie patys pripažįstą kilusią problematiką ir ar turi nusimatę instrumentus susidariusiai situacijai valdyti?

LNTPA prezidentas Mindaugas Statulevičius susitikimo metu akcentavo, kad augant biurokratijai valstybiniame sektoriuje, savivalda yra tas lygmuo, kuriame galima ieškoti taiklesnių ir dinamiškų sprendimų tvariam miesto augimui užtikrinti.

„Nesprendžiant plėtros valstybinėje žemėje problematikos yra sukuriamos pavojingos sąlygos sklypų prieinamumui mieste bei jų kainų nelogiškam ir nepagrįstam brangimui. Todėl turime atsisukti būtent į savivaldą, kuri yra atsakinga už planavimo procesus, kad bent procedūriškai  sudarytume prielaidas kuo didesnei kokybiško būsto pasiūlai“.

Tuo tarpu dabar, kai projektų derinimų terminai yra išsitęsę iki neprognozuojamų terminų, o procedūrinė sistema – pakankamai gremėzdiška ir nerangi, dalis plėtotojų net atsisako suplanuotų projektų įgyvendinimo.  Tokiu būdu iš rinkos atimama taip trūkstamos papildomos būsto pasiūlos, o susidaręs jos vakuumas lemia brangstantį nekilnojamąjį turtą (NT).

Terminai, netelpantys į racionalumo rėmus

LNTPA nariai dalinosi savo ne itin sėkminga teritorijų planavimo ir projektinių pasiūlymų derinimo procedūrine patirtimi. NT vystytojų teigimu, projektų dokumentacijos derinimų procesai su savivaldybe išsitęsę į racionalumo rėmus nebetelpančius terminus.

Konkretūs LNTPA narių pavyzdžiai rodo, kad vien detaliojo plano iniciavimo sutarties pasirašymas užtrunka 4 mėnesius ir ilgiau, o mieste įgyvendinamų kvartalų detaliojo plano su infrastruktūra parengimas ir suderinimas su miesto ir kitomis valdžios institucijomis – net iki pusantrų metų.

Perteklinis detalumas

Kitas minų laukas – neproporcingi projektų pateikimo detalumo reikalavimai. Pagal dabar savivaldybėje egzistuojančią tvarką, reikalaujamas projektinių pasiūlymų detalumas yra prilygintas techninio projekto lygmeniui taip išpučiant verslui nepagrįstas darbų apimtis proceso etape, kuriame jos yra netikslingos.

LNTPA vadovo teigimu, savivaldybės noras pamatyti „kuo daugiau kuo anksčiau“ visgi yra neproporcingas ir perteklinis.

Komunikacija – balsas tyruose

Didele problema yra tapusi ir atsakingų administracijos skyrių komunikacija bei grįžtamojo ryšio praktinis nebūvimas. LNTPA narių teigimu, sužinoti apie viešinimo metu nagrinėjamo projekto tvarką ir jo eigą – beveik neįmanoma. Oficialių atsakymų į pateiktas užklausas plėtotojai nesulaukia net ir per pačios savivaldybės įsipareigotą laikotarpį.

Savivaldybė: girdime, taisysime, lopome personalo spragas

Susitikime dalyvavęs Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius pripažino LNTPA atstovų vardintas problemas ir teigė jaučiąs didelę asmeninę atsakomybę dėl susiklosčiusios situacijos savo valdomoje institucijoje.

„Sutinkame, kad šiandien dieną procedūriniai sprendimai mūsų įstaigos veikloje nėra visiškai sutvarkyti arba sutvarkyti netinkamai. Bet mes girdime verslo transliuojamą žinutę ir norime dėti visas pastangas, kad esama situacija pagaliau pasikeistų“, – kalbėjo Vilniaus meras.

Savo ruožtu vyriausiasis miesto architektas Mindaugas Pakalnis viena pagrindinių priežasčių, nulėmusių tokios padėties įsivyravimą, įvardino personalo trūkumą.

„Vilties teikia tai, kad labai greitu laiku pasipildysime naujais darbo pajėgumais ir procesas pajudės sparčiau‘, – kalbėjo M. Pakalnis.

LNTPA: ieškokime sprendimų kartu, pasitelkę kompetencijų mainus

LNTPA vadovo įsitikinimu, savivaldybei naudinga būtų kritiškai įsivertinti ne tik darbo krūvio apimtis, bet ir kompetencijų klausimą: „Susiklosčiusi situacija verčia ieškoti greitų ir, svarbiausia, kokybiškų sprendimų. Jei susiduriama su personalo trūkumu – samdykite specialistus iš šalies. Jei reikia papildomų darbo pajėgumų – kurkite darbo grupes kviesdami reikiamų sričių specialistus, kurie dalintųsi savo profesionalia patirtimi“, – kalbėjo M. Statulevičius.

Siekiant gerinti procedūrinę aplinką savivaldybės administracijos veikloje LNTPA vadovas siūlo labai aiškiai reglamentuoti kiekvienos procedūros apimtis ir neišeiti iš jos ribų.

Pirmieji žingsniai realių sprendimų link

Susitikimo metu buvo sutarta, kad LNTPA parengs miesto merui R. Šimašiui detalią problematikos legendą, kurioje bus aiškiai identifikuota problema, ją iliustruojantis konkretus pavyzdys, siūlomi sprendiniai ir planuojamas įvykdymo terminas.

Be to, abiejų šalių sutarimu bus kuriama operatyvinė, abipusė, 3-4 narių darbo grupė, kurią sudarys po 1-2 atstovus iš savivaldybės ir asociacijos.

Taip pat pasiektas susitarimas, kad LNTPA ir savivaldybė kartu kreipsis į Aplinkos ministeriją dėl bendrai identifikuotų problemų valstybinio reguliavimo lygmens procedūriniuose klausimuose sprendimo.

„Norime tikėti, kad šis mūsų reguliariai vykstantis tarpusavio dialogas su miesto valdžia bei jo metu pasidalintos įžvalgos ir teikti siūlymai nepasidengs užmaršties dulkėmis, o vis dėlto ras kelią efektyvaus įgyvendinimo link“, – kalbėjo M. Statulevičius, LNTPA prezidentas.

Kita

Susitikimo dalyviai aptarė ir kitas verslui ir visuomenei aktualias temas: nauji reikalavimai želdynams ir jų proporcingumas, Infrastruktūros plėtros mokesčio įgyvendinimo tvarkos numatomi  pakeitimai, savivaldybės nustatomų ir nuo 2022 m. taikomų nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tvarkos pasikeitimai.

LNTPA-Vilnius-

Ganto Vaičiulėno nuotrauka