Pradedamas įgyvendinti projektas “Lietuvos NT sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas”

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija pasirašė paramos sutartį su Europos socialinio fondo agentūra ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija projekto „Lietuvos nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių darbuotojų profesinės kvalifikacijos kėlimas“ įgyvendinimui.

Mokymuose dalyvaus LNTPA narių nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių: UAB „Inreal valdymas“, UAB „PST investicijos”, UAB „Ambra investicijos”, UAB EICORE, UAB „SERVICO” darbuotojai. Projekto mokymuose kvalifikaciją kels 64 darbuotojai.

Per dvejus metus mokymams bus skirta per 400 tūkst. litų.

Projekto tikslas – tobulinti nekilnojamojo turto sektoriaus įmonių darbuotojų profesines kompetencijas, siekiant didinti konkurencingumą ir veiklos efektyvumą.

Projekto uždaviniai:
• Tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas įmonių išteklių valdymo ir optimizavimo srityse
• Tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas pardavimų proceso valdymo srityse
• Tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas ekonomikos, finansų ir teisės srityse bei specializuotas profesines kompetencijas

Projektas yra finansuojams pagal Lietuvos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-01-K „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.  Tai jau  trečiasis LNTPA įgyvendinamas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektas.