Susitikime su miesto vadovais – svarbiausi vystytojams klausimai

LNTPA atstovai susitiko su Vilniaus miesto meru Remigijumi Šimašiumi, vicemerais ir administracijos vadovais  aptarti svarbiausius plėtros klausimus: šilumos tinkle, parkingo reikalavimų mieste mažinimo, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros mokesčio tvarkos.

 Socialinės infrastruktūros mokestis praeitą savaitę yra pateiktas taryboje ir šiuo metu svarstomas komitetuose, svarstymas miesto Taryboje numatytas gruodžio 3 d. Pagal dabartinį projektą, visi vystytojai, mokantys tokį mokestį, turėtų būti skelbiami viešai, turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos šio mokesčio lėšas nukreipti į numatytus projektus, didesniems projektams (parkams ir pan.) įvykdyti galės būti akumuliuojamos kelių vystytojų lėšos (platesnis tvarkos aprašas čia).

Artimiausiu metu nutarta rengti susitikimą detaliau aptarti problemas dėl „Vilniaus energijos” veiklos sąlygojant šilumos tinkle plėtrą.  Anot vystytojų, “Vilniaus energija” atsisako prijungti naujus projektus prie tinklų savo lėšomis, tuo pačiu nusižengdama Šilumos ūkio įstatymui ir neįrengdama skaitiklių kiekvienam vartotojui. LNTPA nariai išsakė pasiūlymus, kad miestas galėtų peržiūrėti tvarką, pagal kurią būtų galima dažniau taikyti individualaus šildymo, neprijungto prie miesto centrinių tinklų, tvarką.

Vystytojai taip pat siūlė mažinti neįrengtų parkingo vietų mokestį ir persvarstyti parkingo reikalavimus pirmiausia centre ir aplink jį. LNTPA narių nuomone, dabar galiojantis 4.348 eurų mokestis už neįrengtą parkavimo vietą yra per didelis, tai įrodo ir tai, kad dėl kompensacijų per 3 tvarkos galiojimo metus kol kas Vilniuje pasirašyta tik viena sutartis.

Susitikime kalbėta apie būtinybę didinti viešojo transporto patrauklumą bei kalbėtis apie alternatyvius būdus kaip spręsti parkavimo klausimus. Vystytojai pakviesti pristatyti savo iniciatyvas ir ieškoti galimų greitų sprendimų. Nuspręsta parkavimo problematiką ir galimybes aptarti atskirame susitikime artimiausiu metu.