Vyriausybės atstovas palaiko LNTPA ir siūlo Vilniaus merui atšaukti „želdinių” rekomendacijas

Vyriausybės atstovas palaiko nevyriausybinių organizacijų poziciją ir prašo Vilniaus merą atšaukti potvarkį

Vyriausybės atstovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą ir siūlo panaikinti vasario 12 dienos potvarkį Nr. 955-208/24, kuriuo buvo nustatytos papildomos pareigos Vilniuje projektuojantiems statinius, ypač tais atvejais, kai kyla klausimų dėl medžių išsaugojimo.

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija (LNTPA) ir Lietuvos architektų rūmai (LAR), nesutikdami su Vilniaus miesto mero potvarkiu, dar kovo pradžioje kreipėsi į atitinkamas institucijas: LNTPA – į Vyriausybės atstovą Vilniaus ir Alytaus apskrityje, o LAR – į Seimo kontrolierių, kuris kreipimąsi persiuntė atsakyti tam pačiam Vyriausybės atstovui.

LAR pirmininkas Algimantas Pliučas atkreipė dėmesį, kad ginčijamu potvarkiu buvo kuriamos naujos, paralelinės galiojančiam reglamentavimui, statinio projekto rengimo ir viešinimo procedūros, nenumatytos nei Vietos savivaldos, nei Statybos, nei Želdynų įstatymuose, nei šių įstatymų poįstatyminiuose teisės aktuose.

Rūmų vertinimu, potvarkiu kuriamas teisės aktų hierarchijos principams prieštaraujantis ir teisinį partikuliarizmą skatinantis reguliavimas, kuomet kiekvienoje iš 60-ies šalies savivaldybių būtų buvusi nustatoma skirtinga ir unikali statinių projektavimo ir derinimo tvarka.

LNTPA prezidentas Mindaugas Statulevičius pažymi, kad gerų tikslų negali siekti neteisėtomis priemonėmis. Šios mero patvirtintos rekomendacijos ne tik pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, statybą reglamentuojančius norminius teisės aktus, vietos savivaldos įstatymą, bet ir viršija paties mero kompetencijos ribas, nustatant naujas vystytojams privalomas ir kituose teisės aktuose nenumatytas pareigas.

Asociacijos vertinimu, minėtu potvarkiu savivaldybė kuria prielaidas perteklinėms procedūroms rastis, didina savo darbuotojų krūvį.  Be to, patvirtintos rekomendacijos augina korupcijos Vilniaus savivaldybėje atsiradimo riziką, nes numatytos procedūros nėra aiškiai apibrėžtos ir galutinis jų taikymo rezultatas priklausys nuo subjektyvaus specialisto vertinimo.

Architektų ir NT plėtotojų bendruomenė pažymi, kad supranta Vilniaus miesto savivaldybės tikslus ir iš esmės pritaria, jog būtina siekti želdynus saugoti ir puoselėti. Vis dėlto, norėdami įgyvendinti šio bendro intereso apsaugą, negalime paneigti visų kitų pamatinių teisinės valstybės principų (įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, pagrįstų lūkesčių ir kt.).

Lietuvos architektų rūmai ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija kviečia Vilniaus miesto savivaldybės merą atsižvelgti į Vyriausybės atstovo siūlymą, panaikinti šį ydingą teisinį reguliavimą ir kartu su atestuotų architektų bendruomene bei NT verslo atstovais įgyvendinti savivaldybių institucijoms Želdynų įstatymu suteiktus plačius įgaliojimus želdynų srityje bei bendromis pastangomis formuoti gerąją teisės aktų reikalavimų taikymo praktiką.

Išnagrinėjęs LNTPA ir LAR skundus bei įvertinęs aktualų teisinį reglamentavimą, Vyriausybės atstovas Vilniaus ir Alytaus apskrityse, pripažino organizacijų argumentus pagrįstais ir, savo ruožtu, balandžio 10 dieną kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės merą siūlydamas svarstyti potvarkio Nr. 955-208/24 panaikinimo klausimą, nes šio teisės akto preambulėje nurodytos įstatyminės normos nesudaro juridinio pagrindo rekomendacijoms kaip poįstatyminiam aktui, nustatančiam papildomų medžių apsaugos priemonių taikymą, priimti.

Šiuo metu laukiama Vilniaus miesto savivaldybės mero sprendimo dėl ydingo potvarkio panaikinimo. Pagal galiojančius teisės aktus, Vyriausybės atstovas, sulaukęs neigiamo mero sprendimo panaikinti rekomendacijų potvarkį, skųs potvarkį atitinkamos kompetencijos teismui.

***************

Tiesioginės nuorodos į dokumentus:
Vasario 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkis
Kovo 6 d. Lietuvos architektų rūmų skundas Seimo kontrolieriui
Kovo 8 d. Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA) skundas Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse
Balandžio 10 d. Vyriausybės atstovo raštas LNTPA
Balandžio 10 d. Vyriausybės atstovo raštas LAR