LNTPA INICIATYVOS

Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija yra nekilnojamojo turto plėtotojus vienijanti ir atstovaujanti atvira organizacija aktyviai prisidedanti prie darnios urbanizacijos. Savo darbe vadovaujamės keliais svarbiausiais principais ir idėjomis, kurie, mūsų įsitikinimu, svarbūs miestų ir bendruomenių vystymuisi bei verslo aplinkai.

Prieinamas būstas – visavertėje būsto rinkoje turėtų būti galimybė rinktis savo poreikius ir galimybes atitinkančią vietą gyvenimui. Tai ir nuosavas būstas, ir jo nuomos alternatyva. Todėl LNTPA pasisako už skirtingas būsto formas, municipalinį būstą, bei sureguliuotą ilgalaikės nuomos rinką.

Municipalinis būstas – savivaldybei priklausantis būstas – svarbus norint sudaryti galimybes ilgalaikei nuomai. Dalį būsto miestas galėtų nuomoti už specialią kainą labiausiai miestui reikalingų profesijų specialistams. Tokia praktika gaji daugelyje Vakarų Europos valstybių – miesto gyventojai gali užsitikrinti legalią ir saugią ilgalaikę nuomą, o tokio būsto fondo pertvarkymas ar rekonstrukcija daug paprastesnis, greitai organizuojamas pasikeitus miesto poreikiams.

Legali būsto nuomos rinka – ekspertiniu vertinimu, legaliai nuomojamas būstas šiuo metu tesudaro 1/6 visos nuomos rinkos. Tai lemia necivilizuotą nuomos rinką, neužtikrinamus nuomotojo ir nuomininko teisėtus interesus, prarastus mokesčius valstybei ir nuomos kultūros nebuvimą. LNTPA siekia, kad būtų įvesta daugiau paskatų formuotis vakarietiškai būsto nuomos kultūrai, į nuomos rinką įsitrauktų ir verslo bendrovės, steigtųsi modernūs studentų būstai (student housing), bendro gyvenimo (co-living) projektai. Asociacija kartu su partneriais atlieka visuomenės apklausas apie visuomenės pakantumą nelegaliai nuomos rinkai.

Skirtingos būsto formos – keičiantis gyvenimo būdui, vis daugiau žmonių dirba nuotoliniu būdu, renkasi įdomesnes gyvenimo formas. LNTPA pasisako, kad būtų reglamentuotos įvairesnės gyvenimo formos nei tik dabar numatytas būstas.

Tvarus teritorijų planavimas ir infrastruktūros valdymas. Palaikome nuolatinį teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimą, atsižvelgiant į dinamišką urbanizuotų teritorijų kaitą, konversijos poreikį ir perteklinių procedūrų skaičių. Esame vieni iniciatorių kuriant Savivaldybių infrastruktūros įstatymo projektą, nustatantį aiškias teises ir pareigas infrastruktūros kūrimo iniciatoriams ir valdytojams, taip pat jos kūrimo kaštų pasidalinimo principus.

Šiuolaikiškas statybų normavimas. Praktikoje nuolat susiduriama su pasenusias ir šiuolaikinių statybos tempų bei technologijų neatitinkančiais statybų reglamentais, todėl, remdamiesi sukaupta vietos vystytojų ir užsienio praktika, teikiame siūlymus jų tobulinimui.

Vieningas ir visuotinis NT mokestis – siekiant aiškaus ir pagrįsto turto vertinimo LNTPA kartu su kitomis verslą vienijančiomis organizacijomis – Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Investuotojų forumu siūlo įvesti vieningą NT mokestį ir atsisakyti daugybės išimčių, kurios dabar yra taikomos.

  1. Apjungti NT ir žemės mokesčius, įvedant vieną ir vieningą NT mokestį pagal kurį būtų taikomas nuo 0,3 iki 1 procento dydžio mokesčio tarifas, kurio konkretų dydį (dydžius) nustatytų savivaldybių tarybos.
  2. Didžiosios dalies nekilnojamojo turto mokestinė vertė turėtų būti nustatoma naudojant lyginamosios vertės arba naudojimo pajamų vertės metodus;
  3. Atsisakyti visų išimčių, išskyrus numatytų tarptautinėje teisėje: ambasadoms, kulto pastatams ir t.t;
  4. Iki tam tikros vertės numatyti pirmojo būsto išimtį gyventojams;
  5. Mokestis turėtų būti renkamas  tik į savivaldybių biudžetus ir naudojamas NT vertei kelti: socialinės, inžinerinės infrastruktūros įrengimui;
  6. Apmokestinti ir valstybės valdomą turtą, siekiant jo efektyvaus valdymo;

Judumas ir automobilių parkavimas – šalyje augant transporto priemonių skaičiui ir tankėjant miestams, matyti, kad kai dauguma gatvių nėra pritaikytos išaugusiems automobilių srautams. LNTPA siūlo nuolat stebėti judumo pokyčius mieste ir taikyti dinamiškas priemones – skatinti motorinio transporto alternatyvas, elektromobilius, plėsti viešojo transporto tinklą, mažinti privalomų įrengti parkavimo vietų normatyvus centre ir aplinkiniuose rajonuose, vietoje jų sukuriant paskatas taikyti mobilumo paketus (pavėžėjimo paslaugos, dviračių ir paspirtukų nuomą, taksi ir pan.).

Verslo aplinkos stebėsena ir tobulinimas – nuolatinis centrinės ir vietos valdžios svarstomų teisės aktų monitoringas ir pasiūlymai dėl verslo aplinką lemiančių teisės aktų tobulinimo. Bendradarbiavimas su LR Seimu, LR Vyriausybe, atsakingomis ministerijomis ir joms pavaldžiomis įstaigomis, savivaldybėmis. Aktyvus darbas šiam procesui įtraukiant ir socialinius partnerius – verslo asociacijas, bendruomenes.

LNTPA EKSPERTINĖ VEIKLA

Konferencija profesionalams – vasario mėnesį NT rinkos profesionalams organizuojama metinė konferencija CORE. Daugiau: Core konferencija

Lūkesčių indeksas – kiekvienais metais LNTPA kartu su partneriais atlieka vystytojų apklausą apie lūkesčius ateinantiems metams.

Asociacijos Kauno m. skyriaus veikla – periodiniai renginiai ir susitikimai Kauno miesto plėtros temomis.

Reguliarūs susitikimai su Vilniaus miesto savivaldybės vadovais – susitikimai su Vilniaus miesto savivaldybės politiniais vadovais ir administracija aktualiais verslui ir visuomenei miesto plėtros klausimais.

Konkursas už Darnią plėtrą. Kasmet (nuo 2007 metų) dešimt nepriklausomų architektų, urbanistų ir mokslininkų renka geriausią NT projektą skirtingose kategorijose. Visi konkurso dalyviai pristatomi žiniasklaidoje, geriausiems įteikiamas krištolinė statulėlė su sidabro žvaigžde .

Būsto mugė  – du kartus per metus Vilniuje organizuojama Būsto mugė, kurioje skaitomos atviros paskaitos būsto pirkėjams naudingomis temomis, su naujais projektais prisistato NT vystytojai, kreditus išduodančios įstaigos, vyksta interjero dizainerių ir NT teisininkų konsultacijos.

Demografinis tyrimas – reguliariai LNTPA kartu su Lietuvos socialinių tyrimų centru atlieka demografinius šalies tyrimus ir pateikia naujausias prognozes ateičiai.

PropTech iniciatyva – NT plėtotojų ir NT technologijų (PropTech) bendruomenių susitikimai skirti skatinti ir plėsti supratimą apie technologines inovacijas NT rinkoje.

Pažintiniai profesiniai turai – Profesiniai pažintiniai turai – kelionės į užsienio šalis ir geriausių miestų kūrimo ir valdymo, architektūrinių, urbanistinių pavyzdžių lankymas. Jau įvykusios kelionės: Amsterdamas (Nyderlandai) 2014 m., Kopenhaga/Malmė (Danija/Švedija) 2017 m., Londonas (Jungtinė Karalystė) 2018 m., Niujorkas (JAV)  2018 m. Torontas (Kanada) 2019 m. Planuojamos kelionės 2020 m. – Tokijas (Japonija) ir Dubajus (JAE), aplankant ir pasaulinę parodą EXPO 2020.

Mokymai. Tiksliniai teminiai renginiai asociacijos nariams su teisininkais ir kitais NT srityje dirbančiais profesionalais – reguliariai rengiami verslo pusryčiais aktualiomis teisės, NT rinkodaros ir kitomis NT plėtotojų bendruomenei aktualiomis temomis.

Tinklalaidės. Periodiniai NT rinkos dalyvių pokalbiai apie NT rinką ir jos aktualijas. Sekite Youtube kanale ir Facebook puslapyje.