Konferencija: „Ar Lietuva užtikrina duomenų prieinamumą ES Būsto paskolų direktyvos įgyvendinimui?” Rugsėjo 21 d. 9.30 val.

Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros ir Lietuvos bankų asociacijos ir renginio partnerių vardu norime jus informuoti ir pakviesti į tarptautinę konferencją “Ar Lietuva užtikrina duomenų prieinamumą ES būsto direktyvos įgyvendinimui”.

Poreikis rengti šią konferenciją kilo Lietuvai rengiantis ES būsto direktyvos nacionaliniams įgyvendinimui , o taip pat – rinkos dalyviams susiduriant su kokybinių ir kiekybiniu duomenų gavimo problematika. Įgyvendinant valstybės politiką turto vertinimo srityje ir siekiant, kad būtų užtikrinta turto vertinimo paslaugų kokybė kaip bankų sektoriaus veiklos ir valstybės finansinio stabilumo garantas, o tuo pačiu  visuomenės teisėtų interesų šioje srityje apsauga, būtinas platus rinkos sandorių duomenų prieinamumas. Duomenų prieinamumo klausimas tampa dar svarbesnis rengiantis ES direktyvos dėl Vartojimo kredito sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto įsigaliojimo (Būsto direktyva), kurioje pabrėžiama būtinybė turėti tinkamą priėjimą prie duomenų bazių taip stiprinant visos valstybės ekonomikos tvarumą.

Šis renginys tuo pačiu yra ir tęstinis nuoseklios LNTPA pozicijos teikimas atsakingoms valstybės institucijoms dėl duomenų gavimo ir užmokesčio už tai problematikos.

Konferencijos organizatoriai:

LNTPA logotipas LTLBA_logoLTVVIA_logo2

Ar Lietuva užtikrina duomenų prieinamumą ES Būsto paskolų direktyvos įgyvendinimui?
Data: 2015 m. rugsėjo 21 d. Vieta: Novotel viešbučio konferencijų centras, salė „Baltija“ (2-as aukštas) Gedimino pr. 16 Vilnius Konferencijos kalbos – lietuvių k., anglų k.  (bus vykdomas sinchroninis vertimas)
9.30 – 10.00 Dalyvių registracija
  Tema Pranešėjas
10.00 – 10.10 Įžanginis žodis. Konferencijos tikslai. Konferencijos organizatoriai
Pirma dalis. ES Būsto paskolų direktyvos perkėlimo svarba ir eiga Lietuvos Respublikoje Turto vertinimo reikšmingumas įkeitimo tikslu
10.10 – 10.45 Turto vertinimas skolinimo tikslams pagal Europos bankininkystės Sąjungos ir ES direktyvų reikalavimus. Wolfgang Kalberer Association of German Pfandbrief Banks, TEGoVA valdybos narys
10.45 – 11.05 ES būsto paskolų direktyvos perkėlimo eiga Lietuvos Respublikoje. Tomas Garbaravičius Lietuvos Banko valdybos narys
11.05 – 11.20 Turto vertinimas įkeitimo tikslams. Stasys Kropas Lietuvos komercinių bankų asociacijos prezidentas
11.20 – 12.00 Diskusija:   Geriausios ES praktikos pavyzdžiai siekiant užtikrinant finansinį stabilumą kreditavimo sferoje. Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos skaidrumas: Duomenų šaltiniai: patikimos ir kokybiškos rinkos duomenų prieigos stoka; Valstybės institucijų vaidmuo užtikrinant kreditavimo ir rizikų valdymo kokybę. Diskusijos dalyviai: – Wolfgang Kalberer, – Tomas Garbaravičius, – Šarūnas Nedzinskas, AB DNB valdybos narys ir prezidento        pavaduotojas, – Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos atstovas (bus patvirtinta)   Moderatorius: Stasys Kropas Lietuvos komercinių bankų asociacijos prezidentas
12.00 – 13.00 Pietų pertrauka.
Antra dalis. Atsakingos rinkotyros užtikrinimo svarba nekilnojamojo turto plėtrai ir jo vertinimui
13.00 – 13.30 ES požiūris į vertintojų kvalifikaciją, reikalavimai rinkotyros duomenų kokybei ir apimčiai. Wolfgang Kalberer Association of German Pfandbrief Banks, TEGoVA valdybos narys
13.30 – 13.50 NT rinkos duomenų prieinamumo užtikrinimas Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje. Kęstutis Adamonis SORAINEN partneris
13.50 – 14.10 Prielaidos skaidriai ir darniai nekilnojamojo turto plėtros ir vertinimo veiklai Lietuvoje – duomenų prieinamumas. Kokybiškų ir pilnaverčių duomenų gavimo svarba. Pasiūlymai duomenų valdytojų veiklos optimizavimui. Kęstutis Kristinaitis, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos valdybos pirmininkas, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos valdybos narys, UAB Korporacijos „Matininkai“ prezidentas
14.10 – 14.50 Diskusija: Teisinių reikalavimų, taisyklių tobulinimas ir diegimas vietinėje rinkoje; ES ir kaimyninių šalių patirtis NT rinkos duomenų valdymo ir teikimo srityse; Atsakingų valstybės institucijų vaidmuo ir atsakomybė; siekiant skaidrumo, atvirumo, sąžiningos konkurencijos; profesinių NT bendruomenių pasiūlymai efektyviam ir skaidriam proceso organizavimui. Diskusijos dalyviai: – Wolfgang Kalberer – Kęstutis Adamonis – Kęstutis Kristinaitis LR Teisingumo ministerijos viceministras Julius Pagojus   Moderatorius: Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius,
14.50 – 15.00 Konferencijos pabaiga ir apibendrinimas. Konferencijos organizatoriai

Registracija. Registruotis prašome iš anksto iki 2015 m. rugsėjo 18 d. el. paštu ltvvia@gmail.com

Daugiau informacijos suteiks Ingrida (8~5) 261 89 51

Dalyvio mokestis: 85 Eur (pietūs įskaičiuoti). Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas iš anksto pavedimu į Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos sąskaitą LT48 4010 0424 0008 3419 (juridinio asmens kodas 125711890)

Registruojantis daugiau nei vienam asmeniui iš tos pačios įmonės, taikomos nuolaidos.

  1. K_Kristinaitis – NT duomenų prieinamumas
  2. K_Adamonis – NT rinkos duomenų prieinamumas
  3. T_Garbaravičius -Būsto kredito direktyva
  4. S_Kropas – Turto vertinimas įkeitimo tikslais
  5. W_Kälberer – 1
  6. W_Kälberer – 2